VEIKLOS SRITYS:

RRT į laboratoriją investuoja 1,8 mln. Eur

2023 lapkričio 21 d.

Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) akredituotoje elektromagnetinio suderinamumo laboratorijoje Kaune bus įrengta pusiau beaidė kamera (SAC) su valdymo kambariu. Beveik 1,8 mln. Eur vertės sutartis pasirašyta su įmone „Satela“, kuri atstovauja ETS-Lindgren, pasaulinio lygio beaidžių kamerų gamintoją.

„Šiemet Europos Komisija mūsų laboratoriją paskyrė pirmąja ir vienintele bandymų įstaiga visoje Europos Sąjungoje, turinčią kompetenciją ir teisę atlikti  rinkos priežiūros bandymus radijo ryšio įrenginių sektoriuje visoms  ES šalims narėms“, – sako RRT tarybos pirmininkė Jūratė Šovienė.

Pasak jos, toks laboratorijos ir jos darbuotojų kompetencijos įvertinimas skatina dar daugiau investuoti į laboratorijos tobulinimą. Įrengus naująją kamerą, ji pretenduoja tapti viena pažangiausių kamerų tarp ES šalių reguliuotojų.

Sparčiai vystantis technologijoms, ypač radijo ryšio srityje, kartu tobulėja, spartėja ir įrenginių atitikties vertinimas, kuris vykdomas atliekant didelio tikslumo elektromagnetinio suderinamumo bei efektyvaus radijo dažnių spektro naudojimo bandymus. Tam būtina nuolat atnaujinti tiek programinę, tiek aparatinę įrangą, matuoklius. Prie RRT laboratorijos techninės bazės plėtros finansiškai prisidės ir Europos Komisija.

Vienintelė Baltijos šalyse

Naujoji SAC kamera bus skirta visų rūšių elektrinių ir elektroninių aparatų, įskaitant ir didelių matmenų bei svorio aparatus,  įvairiems skleidžiamos elektromagnetinės spinduliuotės bei atsparumo radijo dažnio elektromagnetiniams laukams bandymams atlikti.

„RRT statoma pusiau beaidė kamera bus pirmoji ir  vienintelė Baltijos šalyse didelė bandymų kamera, kurioje 10 m matavimo atstumu bus  atliekami bandymai nuo 9 kHz iki 40 GHz dažnių srityje. Taip pat tikimės, kad savo elektromagnetinėmis charakteristikomis ši kamera atitiks naujausią techninių pasiekimų lygį – „state-of-the-art“ ir savo elektromagnetinėmis savybėmis, ekranavimo efektyvumu, nenusileis ar net pranoks didžiųjų ES šalių reguliavimo institucijų pusiau beaides kameras. Esant poreikiui atlikti tam tikrus elektromagnetinio suderinamumo bandymus, šią kamerą bus galima lengvai transformuoti į pilnai beaidę kamerą – FAR“, – pasakoja A. Giedraitis.

RRT akredituota laboratorija nuolat plečia atliekamų bandymų sritį, jų tikslumą, o su naująja kamera bus galima tenkinti visų 27 Europos Sąjungos šalių narių reguliavimo institucijų rinkos priežiūros poreikius, vykdant bendras ES šalių kampanijas ar atliekant tyrimus teisėsaugos institucijų prašymu radijo ryšio įrenginių segmente.

2024 m. planuojama vykdyti 12-ąją ES šalių rinkos priežiūros kampaniją, kurioje iš visos ES paimti radijo ryšio įrenginiai – radijo bangomis valdomi žaislai – bus tikrinami RRT akredituotoje laboratorijoje. Žaislai pasirinkti dėl to, kad didelė jų dalis rinkoje neatitinka standartų.

„O jau nuo 2025 m. planuojame atlikti ir savitosios sugertosios galios (SAR) matavimus. Apie šiuos matavimus prieš mėnesį buvo kalbama „iPhone 12“ bei kitų telefonų saugos kontekste. Būtent savitosios sugertosios galios matavimai taikomi arti žmogaus kūno esantiems ar rankoje laikomiems ir prie kūno nešiojamiems elektriniams ir elektroniniams įtaisams, spinduliuojantiems elektromagnetinius laukus“, – dėsto A. Giedraitis, kuris pabrėžia, kad šie tyrimai dar svarbesni žiūrint į ateitį, pavyzdžiui, atsiradus 5G bei kuriant 6G, o rinkoje pasirodžius WiFi 6E, ateityje – ir WiFi 7 įrenginiams, reikia įvertinti, kad šios naujosios technologijos naudos ir vis aukštesnius radijo dažnius.

Atlikus SAR bandymus ir nustačius neatitiktį leistinoms SAR riboms, tokie elektriniai bei elektroniniai aparatai bei radijo ryšio įrenginiai, galimai keliantys pavojų sveikatai, bus šalinami iš rinkos, siekiant efektyviai užtikrinti žmonių ir naminių gyvūnų sveikatos apsaugą ir saugą.

Informacija atnaujinta 2023-11-22