VEIKLOS SRITYS:

RRT informuoja interneto prieigos paslaugų tiekėjus apie „nulinio tarifo“ pasiūlymų apribojimus. Šie apribojimai kyla iš Europos Sąjungos (ES) Teismo sprendimų dėl ES atviro interneto taisyklių pažeidimų

2021 spalio 19 d.

„Nulinis tarifas“ arba „neribotas internetas programoms“ – tai kuomet  interneto prieigos paslaugų tiekėjai, dažniausiai mobiliojo ryšio operatoriai neįskaičiuoja tam tikroms programoms ar srauto rūšims (pvz. vaizdo įrašams, muzikai ar kitam srautui) sunaudotų duomenų kiekio į apmokestinamų duomenų kiekį.

2021 m. Rugsėjo 2 d. Europos Teisingumo Teismas nusprendė dėl trijų ES teisės dėl prieigos prie atviro interneto pažeidimų:

Šiuose sprendimuose Teisingumo Teismas pažymi, kad „nulinio tarifo“ paslauga dėl komercinių priežasčių išskiria interneto srautą. Būtent iš bazinio tarifo už naudojimąsi interneto paslauga atskirai neatskaitomas vartojimas, naudojamas programoms naudoti, o tai išsamiau paaiškinta ES Teisingumo Teismo pranešime spaudai. Todėl tokia komercinė praktika neatitinka Reglamento( ES) 2015/2120  reikalavimų, pagal kuriuos nustatoma pareiga užtikrinti vienodą elgesį be diskriminacijos ar iškraipymų.

Atsižvelgiant į problemos sudėtingumą, taip pat į dviprasmiškas taikymo galimybes ir aiškinimus, šiuo metu laukiama bendros Europos Komisijos pozicijos dėl praktinių „nulinio tarifo“ taikymo aspektų.

BEREC kviečia visus susijusius rinkos dalyvius pateikti savo komentarus apie ESTT sprendimus ir jų įtaką Reglamento (ES) 2015/2120 nuostatų įgyvendinimui. Viešoji konsultacija skelbiama BEREC interneto svetainės viešųjų konsultacijų skiltyje. Pasiūlymai ir pastabos gali būti pateiktos iki 2021 m spalio 20 d. el paštu [email protected] .

Informacija atnaujinta 2021-10-19