VEIKLOS SRITYS:

RRT išnagrinėjo skundą dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo

2022 liepos 8 d.

2022 m. liepos 8 d. RRT Taryba išnagrinėjo UAB „Gargždų geležinkelis“ skundą dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo. Taryba  skundą tenkino iš dalies ir įpareigojo AB „LTG Infra“ priimti naują sprendimą dėl pajėgumų skyrimo. RRT vertinimu, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas turėjo imtis aktyvių veiksmų siekdamas užtikrinti, kad viešoji geležinkelių infrastruktūra būtų naudojama ekonomiškai ir maksimaliai efektyviai.

UAB „Gargždų geležinkelis“ skundu prašė RRT panaikinti AB „LTG Infra“ priimtą sprendimą dėl pajėgumų skyrimo kaip nepagrįstą ir neteisėtą. Pareiškėjo nuomone nepagrįstai buvo nustatyti viešosios geležinkelių infrastruktūros maksimalūs ir faktiniai pralaidumai, nustatyti žemi kito pareiškėjo traukinių greičiai, vilkinamas viešosios geležinkelių infrastruktūros pralaidumą didinančių priemonių įgyvendinimas. Tai lėmė viešosios geležinkelių infrastruktūros perpildymą ir diskriminacinių prioriteto kriterijų taikymą pajėgumų skyrimo procedūroje. Pareiškėjas teigė, kad rezerviniai pajėgumai nebuvo įtraukti į tarnybinį traukinių tvarkaraštį, o pats sprendimas buvo nemotyvuotas ir ribojantis konkurenciją geležinkelių transporto rinkoje.

RRT nustatė, kad paskelbtoje perpildyta viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje[1], kurioje UAB „Gargždų geležinkelis“ kartu su kitais pareiškėjais prašė AB „LTG Infra“ skirti pajėgumus, valdytojas paskyrė ne visus prašytus ir galimus skirti pajėgumus. Kai kuriuos iš jų AB „LTG Infra“ paskelbė laisvais, nors pareiškėjai prašė skirti daugiau pajėgumų.

Geležinkelių transporto kodeksas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoją įpareigoja imtis aktyvių priemonių siekiant patenkinti visas paraiškas skirti pajėgumus. Taigi, valdytojas, sudarydamas tarnybinį traukinių tvarkaraštį 2021–2022 m. ir spręsdamas pajėgumų skyrimo perpildytoje viešojoje geležinkelių infrastruktūroje klausimą, laisvų pajėgumų neturėjo palikti, nebent pareiškėjai patys jų būtų atsisakę.

RRT Taryba pripažino  UAB „Gargždų geležinkelis“ skundą iš dalies pagrįstu ir įpareigojo AB „LTG Infra“ panaikinti dalį savo sprendimo bei priimti naują sprendimą dėl UAB „Gargždų geležinkelis“ paraiška prašytų pajėgumų skyrimo. Visi kiti UAB „Gargždų geležinkelis“ reikalavimai pripažinti nepagrįstais ir atmesti.

Su RRT Tarybos nutarimu galite susipažinti čia.

 

[1] Perpildyta viešoji geležinkelių infrastruktūra – infrastruktūra, kurioje negali būti patenkinta visa viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paklausa tam tikru metu net ir derinant paraiškas skirti tuos pačius viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus.

Informacija atnaujinta 2022-07-08