VEIKLOS SRITYS:

RRT išvada: Lietuvos pašto nuostoliai dėl universaliosios pašto paslaugos – daugiau nei 2 mln. Eur

2024 balandžio 23 d.

2022 metais AB Lietuvos paštas patyrė daugiau nei 2,016 mln. Eur nuostolį dėl įpareigojimo teikti universaliąją pašto paslaugą, tokią išvadą pateikė Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT). Galutinį sprendimą dėl bendrovės nuostolių kompensavimo priims Susisiekimo ministerija.

Darius Kuliešius, RRT tarybos narys, pabrėžia, kad universaliosios pašto paslaugos apimtys kasmet traukiasi: siuntų dalis visoje pašto rinkoje 2023 m. sudarė tik apie 9 proc., kai 2018 m. ši dalis siekė 25 proc.

„Skaičiai rodo, kad universalioji pašto paslauga (UPP) Lietuvoje praranda naudotojų susidomėjimą, ypač pašto siuntinių dalyje, kur 2023 m. UPP siuntiniai visoje pašto siuntinių rinkoje sudarė tik 0,2 proc. Inicijavome prieš dešimtmetį priimto Lietuvos pašto įstatymo pokyčius ir siekiame išspręsti universaliosios pašto paslaugos tinklo nuostolių klausimą siūlydami lanksčiau nustatyti pašto tinklo charakteristikas, orientuotas ne į kiekybinius kriterijus, bet į vartotojų poreikius. Įstatymas paskatintų pašto rinkos konkurenciją ir geresnes paslaugas vartotojams“, – teigia RRT tarybos pirmininko pavaduotojas D. Kuliešius.

RRT ekspertai išvadą dėl nuostolių pateikė įvertinę Lietuvos pašto 2022 m. gautas nematerialias ir rinkos naudas. Priimant išvadą, buvo atsižvelgta į Nuostolingos universaliosios pašto paslaugos kompensavimo taisyklių nurodytus nepagrįstai didelės finansinės naštos nustatymo kriterijus.

Pašto įstatymas nurodo, kad tuo atveju, jeigu universaliosios pašto paslaugos teikimas universaliosios pašto paslaugos teikėjui yra nepagrįstai didelė finansinė našta, šią paslaugą teikiant patirti nuostoliai kompensuojami valstybės biudžeto lėšomis.

Universalioji pašto paslauga – teisės aktų nustatytos kokybės pašto paslauga, kuri už prieinamą kainą turi būti teikiama visoje Lietuvos teritorijoje visiems tokią paslaugą pageidaujantiems gauti naudotojams.

Universaliąją pašto paslaugą Lietuvoje sudaro visų registruotųjų ir įvertintųjų pašto siuntų, korespondencijos siuntų iki 2 kilogramų, pašto siuntinių iki 10 kilogramų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas bei pašto siuntinių iki 20 kilogramų, gautų iš kitų valstybių, pristatymas. Universaliąja pašto paslauga nelaikomas pašto siuntų siuntimas dideliais kiekiais, kai yra siunčiama pagal atskirą su siuntėju sudarytą sutartį. Universaliąja pašto paslauga taip pat nelaikoma paslauga turinti pridėtinę vertę, tai yra siuntų pristatymas ir surinkimas naudotojo pageidaujamu laiku ir vietoje, pavyzdžiui, paštomatuose.

Lietuvos paštas iki 2026 m. gruodžio 31 d. yra įpareigotas teikti universaliąsias pašto paslaugas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Susipažinkite su RRT Tarybos nutarimu.

Informacija atnaujinta 2024-04-23