VEIKLOS SRITYS:

RRT išvada: pagrįstos Registrų centro sąnaudos – daugiau nei 23 mln. Eur

2023 gegužės 17 d.

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) nustatė, kad iš valstybės lėšų gali būti kompensuojama daugiau nei 23,172 mln. Eur Registrų centro sąnaudų, kurias jis patyrė 2022 m. neatlygintinai teikdamas duomenis ir registruodamas registro objektus.

„Įvertinę pateiktą informaciją, nepagrįsta suma pripažinome vos 0,2 proc. nuo prašomos kompensuoti sumos, t. y. daugiau nei 43 tūkst. Eur. Didžiausią nekompensuotinų sąnaudų dalį 2022 m. sudarė Registrų centro sąnaudos, patirtos teikiant paslaugas, kurių atlyginimo dydžiai nėra nustatyti teisės aktų sąrašuose, dėl kurių RRT yra pateikusi išvadą, kad RC atlyginimo dydžiai apskaičiuoti pagal reikalavimus“, – aiškina Rita Liuokaitytė, RRT geležinkelių ir pašto grupės vadovė.

Šiemet Registrų centrui pripažinta pagrįsta sąnaudų suma yra 53,6 proc. didesnė, palyginti su 2021 m. (15,089 mln. Eur), ir du kartus didesnė, palyginti su 2020 m. (11, 212 mln. Eur).

Sąnaudų suma, patirta dėl įstatymuose nustatyto neatlygintino duomenų teikimo ir (arba) registro objekto registravimo, įstatymų nustatytais atvejais finansuojama iš Registrų centrui skiriamų valstybės biudžeto lėšų.

RRT tarybos nutarimas: https://www.rrt.lt/d/del-valstybes-imones-registru-centro-2022-m-kompensuojamuju-sanaudu-dydzio-pagristumo-2/

Informacija atnaujinta 2023-05-17