VEIKLOS SRITYS:

RRT įvertino mobiliojo interneto ir balso telefonijos paslaugų kokybę Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje: paslaugų kokybė išlieka aukšta

2020 balandžio 23 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), siekdama įvertinti mobiliojo interneto spartą ir mobiliojo telefono ryšio kokybę karantino metu, toliau vykdo matavimus Lietuvos miestuose. Matavimai vykdyti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje UAB „Bitė Lietuva“, „Telia Lietuva“, AB, UAB „Tele2“ ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centro tinkluose, važiuojant pasirinktu maršrutu. RRT matavimai parodė, kad karantino metu operatorių teikiamų paslaugų kokybė išlieka aukšta  ̶  išaugęs mobiliojo ryšio paslaugų vartojimas, padidėję duomenų perdavimo srautai bei mobiliojo ryšio skambučių kiekis nesiekia operatorių tinklų ribinių pajėgumų.

2020 m. balandžio 7-20 d. RRT specialistai, naudodami specialią įrangą, atliko  duomenų ir balso perdavimo mobiliojo ryšio tinkluose kokybės matavimus trijuose didžiausiuose Lietuvos miestuose. Matavimai parodė, kad operatorių teikiamų paslaugų kokybė balandžio mėnesį, tebegaliojant karantinui ir didelei daliai veiklų vykstant skaitmeninėmis priemonėmis, yra geresnė arba labai panaši į atitinkamų rodiklių vertes, fiksuotas šiuose miestuose 2019 metais.

Vilniaus mieste išmatuotų duomenų gavimo spartų vidurkis skirtingų operatorių tinkluose svyravo nuo 97,3 Mb/s iki 40,9 Mb/s. Kauno mieste  vidurkis skirtinguose tinkluose buvo nuo 102,2 Mb/s iki 38,6 Mb/s. Klaipėdos mieste vidurkis skirtinguose tinkluose svyravo nuo 112,7 iki 40 Mb/s. Lyginant šiuos duomenis su 2019 m. rezultatais, pokytis nebuvo itin ženklus, daugeliu atveju spartos buvo aukštesnės nei praėjusiais metais. Esamos spartos užtikrina kokybišką interneto prieigą ir galimybę be trukdžių naudotis internetu teikiamomis paslaugomis (vaizdo, garso ir kt.) bei turiniu.

Išmatuota ir balso perdavimo mobiliojo ryšio tinkluose kokybė, naudojant MOS skalę, kurioje rezultatas intervale nuo 3,2 iki 3,7 balo reiškia gerą kokybę, daugiau nei 3,7 balo – puikią kokybę. Matavimai parodė, kad balso perdavimo kokybė trijuose didžiausiuose Lietuvos miestuose geresnė nei 2019 m.: Vilniaus mieste MOS balas skirtingų operatorių tinkluose svyravo nuo 4,6 iki 3,5 balo, Kauno mieste – nuo 4,75 iki 3,52 balo, Klaipėdos mieste – nuo 4,57 iki 3,57  balo.

SMS pristatymo trukmės vidutinės vertės operatorių tinkluose buvo nuo 1,6 s iki 2,3 s. Visų operatorių tinkluose šis rodiklis yra pagerėjęs, lyginant su vertėmis, fiksuotomis 2019 metais.

RRT ir toliau tęs matavimus Lietuvos vietovėse. Su RRT atliktų matavimų išsamiais rezultatais galite susipažinti https://www.rrt.lt/d/2020-m-balandzio-22-d-rrt-ataskaita-del-covid-19-karantino-itakos-mobiliojo-rysio-paslaugu-kokybei-vilniuje-kaune-ir-klaipedoje/

Informacija atnaujinta 2020-04-23