VEIKLOS SRITYS:

RRT: kaimiškose vietovėse vidutinė interneto sparta atsilieka nuo didmiesčiuose ir pagrindiniuose keliuose pasiekiamos interneto spartos

2022 lapkričio 16 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) gegužės–rugsėjo mėnesiais įvertino mažesnių gyvenviečių ir vietinės reikšmės kelių mobiliojo ryšio spartą ir interneto duomenų perdavimo greitį. Vertinimui pasirinktos Utenos, Tauragės ir Plungės rajonų savivaldybių teritorijos, kuriose RRT ekspertai atliko tikslingus kokybės rodiklių matavimus UAB „Bitė Lietuva“, „Telia Lietuva“, AB ir UAB „Tele2“ tinkluose.

Matavimų rezultatai rodo, kad vartotojai kaimiškose vietovėse gali visavertiškai naudotis mobiliojo ryšio paslaugomis, tačiau vidutinė duomenų gavimo sparta kaimiškose vietovėse yra apie 30–50 % mažesnė nei vidutinė šio rodiklio vertė, apskaičiuota pagal matavimus, atliktus šiais metais penkiuose didžiausiuose Lietuvos miestuose. Atitinkamai vidutinė duomenų siuntimo sparta minėtose kaimiškose vietovėse buvo apie 50-60 % mažesnė nei duomenų siuntimo verčių vidurkis, apskaičiuotas didmiesčiuose.

Gauti tyrimo duomenys:

  • vidutinė duomenų gavimo sparta kaimiškose vietovėse siekė nuo 35 Mb/s iki 93 Mb/s, priklausomai nuo pasirinkto operatoriaus tinklo;
  • vidutinė duomenų siuntimo sparta kaimiškose vietovėse fiksuota nuo 8,7 Mb/s iki 13,1 Mb/s;
  • delsos rodiklio vidurkis svyravo nuo 60 iki 79 ms.

Kitaip nei mobilios interneto prieigos atveju, mobiliojo kalbinio ryšio kokybė kaimiškose vietovėse, nors ir šiek tiek žemesnio lygio, yra labai panaši į tą, kuri yra pasiekiama didžiuosiuose miestuose.

Pažymėtina, kad mobiliojo interneto prieigos kokybę lemia operatoriaus tinklo signalo lygis toje geografinėje vietoje, kurioje yra galinis įrenginys. Tose vietovėse, kur fiksuotos duomenų gavimo spartos vertės dažniau nesiekė 1 Mb/s, strigo ir mobiliojo kalbinio ryšio paslaugos – fiksuoti nesėkmingi ir nutrūkę skambučiai.

RRT nuolat aktyviai stebi Lietuvos mobiliojo ryšio paslaugų kokybę atlikdama matavimus mobiliojo ryšio operatorių tinkluose. Atlikdama kasmetinius matavimus RRT daugiausia dėmesio skiria didžiausiems šalies miestams ir pagrindiniams keliams – ten, kur didžiausia gyventojų ir mobilaus ryšio paslaugų vartotojų koncentracija.

Su kaimiškose vietovėse gegužės–rugsėjo mėnesiais atliktų matavimų išsamiais rezultatais galite susipažinti šiame dokumente: https://www.rrt.lt/d/mobiliojo-rysio-paslaugu-kokybes-kaimiskose-vietovese-ivertinimo-ataskaita/.

RRT ir toliau tęs planinius mobiliojo ryšio paslaugų kokybės įvertinimo matavimus pasirinktose Lietuvos vietovėse. Mobiliosios interneto prieigos paslaugų matavimų rezultatai pateikiami čia: http://matavimai.rrt.lt/.

 

Informacija atnaujinta 2022-11-16