VEIKLOS SRITYS:

RRT konsultavosi dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

2022 sausio 10 d.

Atsižvelgdami į UAB „M-1“ 2022 m. sausio 3 d. prašymą Nr. 22/001, siūlėme pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-1015 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „M-1“ nustatytas paskirto 106,2 MHz radijo dažnio Vilniuje naudojimo sąlygas – antenos tipą, antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

RRT direktoriaus įsakymo projektas.

Konsultacija vyko nuo 2022-01-10 iki 2022-02-09

Informacija atnaujinta 2022-03-17