VEIKLOS SRITYS:

RRT kviečia konsultacijai dėl numerio 111 skyrimo ir naudojimo

2023 birželio 28 d.

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) siekia nustatyti trumpojo numerio 111 paskirtį ir šio numerio skyrimo tvarką. Iki liepos 20 d. vyksta vieša konsultacija dėl RRT sprendimo projekto, kuriuo numatoma trumpojo numerio 111 paskirtis – pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos humanitarinės, socialinės ar kitokios susijusios pagalbos linija.

Šiuo metu trumpasis numeris  111 yra rezervuotas, t. y. jis negali būti niekam skiriamas ir naudojamas.

„Gyvename ekonominių ir socialinių iššūkių metu, auga humanitarinės, socialinės ar kitokios pagalbos poreikis, todėl manome, kad lengvai įsimenamas pagalbos numeris prisidėtų prie tokios pagalbos koordinavimo“, – aiškina Jorūnė Mikulėnaitė-Baušienė, RRT elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės vadovė.

Projektu siūloma numatyti, kad trumpasis numeris 111 būtų skiriamas gavus suinteresuotos organizacijos paraišką bei sudarius galimybes ir kitoms organizacijoms išreikšti suinteresuotumą šiuo numeriu. RRT, gavusi paraišką dėl trumpojo numerio 111 skyrimo, paskelbtų apie tai savo interneto svetainėje www.rrt.lt, kviesdama kitus asmenis, pageidaujančius įgyti teisę naudoti šį numerį, per 14 kalendorinių dienų pateikti paraiškas dėl trumpojo numerio 111 skyrimo. Jeigu per nustatytą terminą neatsirastų daugiau norinčių gauti šį numerį, numeris būtų skiriamas pirmajam vieninteliam pareiškėjui. Jeigu RRT gautų bent vieno kito asmens paraišką dėl trumpojo numerio 111 skyrimo, šis numeris būtų skiriamas viešojo konkurso tvarka.

Susipažinti su projektu galite čia.

Informacija atnaujinta 2023-06-28