VEIKLOS SRITYS:

RRT kviečia Lietuvos elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjus prisijungti prie Memorandumo dėl švarios interneto aplinkos

2020 vasario 4 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) kviečia visus Lietuvos  elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjus prisijungti prie Memorandumo dėl švarios interneto aplinkos ir tokiu būdu išreikšti neteisėtos ar žalingos nepilnamečiams informacijos netoleravimą savo tarnybinėse stotyse (serveriuose). Prisijungti prie Memorandumo galima pateikus laisvos formos pranešimą RRT.

RRT, parengusi Memorandumo dėl švarios interneto aplinkos projektą, susitiko su Lietuvos elektroninės informacijos prieglobos paslaugų tiekėjais ir aptarė esmines šio Memorandumo nuostatas, išklausė jų pastabas dėl tam tikrų punktų ir sutarė dėl jo paskelbimo viešai.

Lietuvos Respublikos įstatymai numato prievolę paslaugų teikėjams per RRT nustatytą terminą pašalinti jų tarnybinėse stotyse (serveriuose) saugomą neteisėtą informaciją arba panaikinti galimybę ją pasiekti. Memorandumu siekiama sukurti tokią paslaugų teikėjų ir RRT bendradarbiavimo aplinką, kurioje būtų sklandžiai vykdoma informacijos šalinimo ar galimybės ją pasiekti panaikinimo  procedūra. Memorandumas taip pat apibrėžia Paslaugų teikėjų veiklos principus kuriant švaresnę interneto aplinką – klientų skatinimą būti atsakingais ir internete neskelbti draudžiamos informacijos, operatyvumą šalinant itin jautrią informaciją (pvz. vaikų seksualinio išnaudojimo medžiaga) ir kt.

Memorandumo tekstą ir prisijungusių prie Memorandumo paslaugų teikėjų sąrašą rasite čia

 

Informacija atnaujinta 2020-02-04