VEIKLOS SRITYS:

RRT lankėsi Gruzijos nacionalinės ryšių komisijos atstovai

2018 lapkričio 9 d.

2018 m. lapkričio 8‒9 dienomis Ryšių reguliavimo tarnyboje (RRT) lankėsi Gruzijos nacionalinės ryšių komisijos (GNCC) atstovai. GNCC ekspertai į Lietuvą atvyko mokomojo vizito, kurį organizavo RRT, kaip vyresnysis partneris, kartu su Lenkijos ir Vokietijos kolegomis vykdydami Dvynių projektą GE/15/ENI/TE/01/16 (GE/27) „Parama Gruzijos nacionalinei ryšių komisijai pagal Europos Sąjungos standartus rengiant elektroninių ryšių reguliavimo sistemą ir tobulinant veiklos pajėgumus“.

Vizito tikslas buvo supažindinti Gruzijos reguliuotojo atstovus su Lietuvos ir ES tarptautinio tarptinklinio judriojo ryšio (angl. roaming) paslaugų įgyvendinimo ir reguliavimo gerąja praktika. RRT atstovai pasidalino įgyta patirtimi, praktiškai įgyvendinant šios srities reglamentavimo pokyčius, įvardino, kokią įtaką paslaugų vartojimui, kainodarai, rinkai turėjo ES priimti teisės aktai. Susitikimo metu aptarti tarptautinio tarptinklinio ryšio didmeninių ir mažmeninių kainų santykiai bei bendravimo tarp operatorių aspektai. Gruzijos atstovai ypatingai domėjosi alternatyvių tarifų reglamentavimu, kaip ir kokiomis priemonėmis RRT užtikrino Tarptautinio tarptinklinio judriojo ryšio reglamento įgyvendinimą.

Svečiai apsilankė telekomunikacijų bendrovėse UAB „TELE2“ ir Telia Lietuva, AB, domėjosi operatorių veikla ir praktine patirtimi, kaip užtikrinti sklandų paslaugų teikimą keliaujantiems paslaugų vartotojams, diskutavo Lietuvos ir Gruzijos operatorių bendradarbiavimo klausimais.

Tai buvo antrasis iš trijų mokomųjų vizitų Lietuvoje, numatytų Dvynių projekte, kurį RRT kartu su partneriais įgyvendins iki 2019 m. vidurio.

Informacija atnaujinta 2018-11-15