VEIKLOS SRITYS:

2018 m. birželio 4‒8 dienomis Ryšių reguliavimo tarnyboje (RRT) lankėsi Gruzijos nacionalinės ryšių komisijos (GNCC) atstovai.

2018 birželio 12 d.

RRT lankėsi Gruzijos nacionalinės ryšių komisijos atstovai

2018 m. birželio 4‒8 dienomis Ryšių reguliavimo tarnyboje (RRT) lankėsi Gruzijos nacionalinės ryšių komisijos (GNCC) atstovai. GNCC ekspertai į Lietuvą atvyko mokomojo vizito, kuris organizuotas RRT su Lenkijos ir Vokietijos partneriais vykdant Dvynių projektą GE/15/ENI/TE/01/16 (GE/27) „Parama Gruzijos nacionalinei ryšių komisijai pagal Europos Sąjungos standartus rengiant elektroninių ryšių reguliavimo sistemą ir tobulinant veiklos pajėgumus“.

Vizito tikslas buvo supažindinti Gruzijos reguliuotojo atstovus su Lietuvos patirtimi, plėtojant plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą ir paslaugas. Svečiai išklausė RRT specialistų parengtų pristatymų, aplankė kelias ryšių bendroves, vyko į RRT priklausančias Dovainonių ir Kauno laboratorijas, dalyvavo praktiniuose įrenginių bandymuose ir trukdžių matavimuose Kaune ir Trakuose. Diskusijų metu RRT atstovai ne tik galėjo pristatyti savo šalies gerąją praktiką, bet ir susipažino su Gruzijos reguliuotojo patirtimi.

Tai buvo pirmasis iš trijų mokomųjų vizitų Lietuvoje, numatytų Dvynių projekte, kurį RRT kaip pagrindinis partneris pradėjo 2017 m. pabaigoje.

Informacija atnaujinta 2018-06-14