VEIKLOS SRITYS:

RRT lankėsi Portugalijos Nacionalinės ryšių tarnybos atstovai

2019 spalio 7 d.

2019 m. spalio mėn. 1-4 dienomis RRT lankėsi Portugalijos Nacionalinės ryšių tarnybos (ANACOM) atstovai aparatų atitikties vertinimo bei rinkos priežiūros klausimais. Vizito metu buvo aptarti aparatų elektromagnetinio suderinamumo atitikties vertinimo, rinkos priežiūros, spektro kontrolės, akredituotų bandymų bei kiti aktualūs abejoms tarnyboms klausimai. Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyriuje Kaune buvo atliekami palyginamieji elektromagnetinio suderinamumo ir efektyvaus radijo spektro naudojimo bandymai, reikalingi abiejų šalių nacionalinių elektromagnetinio suderinamumo laboratorijų akreditavimui palaikyti.

Bendradarbiavimas tarp RRT ir ANACOM institucijų elektrinių ir elektroninių aparatų bei radijo įrenginių elektromagnetinio suderinamumo bei efektyvaus radijo spektro naudojimo kontrolės srityje tęsiasi jau ketverius metus. Abiejų šalių tarnybos turi akredituotas bandymų laboratorijas, kuriose atliekama iš rinkos paimtų aparatų patikra esminiams 2014/30/ES bei 2014/53/ES direktyvų reikalavimams. Šių reikalavimų vykdymas privalomas visiems elektrinių ir elektroninių gaminių bei radijo ryšio įrenginių gamintojams bei importuotojams, norint parduoti šiuos gaminius Europos Sąjungos rinkoje. Akredituotame Aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo kontrolės skyriuje Kaune, stebint portugalų kolegoms, buvo atlikti palyginamieji iš Portugalijos rinkos paimto 2,4 GHz ir 5 GHz maršrutizatoriaus bandymai pagal jam taikomus darniuosius standartus. Atliktų bandymų rezultatai leis palyginti abiejų šalių nacionalinių laboratorijų matavimų tikslumą bei kokybę. Sutarta tęsti tokio pobūdžio bendradarbiavimą, tikimasi, kad ateityje prie palyginamųjų bandymų programos prisijungs ir kitos Europos Sąjungos šalių ryšių tarnybos.

Informacija atnaujinta 2019-10-21