VEIKLOS SRITYS:

RRT lankėsi vienas iš ITU Telekomunikacijų plėtros sektoriaus biuro vadovų

2018 gegužės 31 d.

Gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje (RRT) lankėsi Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos Telekomunikacijų plėtros sektoriaus biuro (ITU-D) direktoriaus pavaduotojas ir Administravimo ir operacijų koordinavimo departamento vadovas p. Yushi Torigoe.

Vienas iš Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (angl. International Telecommunication Union, ITU) aukšto rango vadovų p. Torigoe į Lietuvą atvyko pasidalinti patirtimi tyrimų ir konsultacijų centro „AfriKo“ kartu su Užsienio reikalų ministerija ir informacinių ir ryšių technologijų asociacija „Infobalt“ organizuotoje tarptautinėje IRT konferencijoje „ICT4D in Africa“.

Susitikimo su RRT atstovais metu buvo pristatytos strateginės ITU veiklos kryptys, pasaulinės elektroninių ryšių vystymosi tendencijos, aptartos Lietuvos įsitraukimo į vystomąjį bendradarbiavimą su Afrikos šalimis perspektyvos, glaudesnio Lietuvos viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo su ITU galimybės tokiose srityse kaip e.sveikata, e.švietimas, kibernetinis saugumas.

Taip pat buvo aptartas ir ITU bei RRT bendradarbiavimas. RRT atstovai pabrėžė, kad ITU yra viena iš RRT tarptautinės veiklos prioritetų, RRT ekspertai intensyviai dalyvauja ITU darbo grupių veikloje radijo dažnių valdymo ir kontrolės klausimais, 2015-2018 m. Lietuva yra ITU Tarybos narė ir iškėlė Lietuvos kandidatūrą į šį valdymo organą antrai kadencijai (2019-2022 m.). Taip pat Lietuva iškėlė RRT direktoriaus pavaduotojo dr. Mindaugo Žilinsko kandidatūrą į ITU Radijo ryšio biuro direktoriaus postą 2019-2022 m. laikotarpiui. Dr. M. Žilinskas turi 25 m. akademinės ir praktinės patirties radijo dažnių valdymo srityje tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu lygiu, yra aktyviai įsitraukęs į ITU veiklą, dalyvauja svarbiausiuose aukšto lygio ITU renginiuose, dvi kadencijas buvo ITU Radijo ryšio reguliavimo valdybos (angl. Radio Regulations Board, RRB) nariu, 2009 m. ir 2014 m. buvo išrinktas RRB vice-pirmininku, o 2010 m. – pirmininku.

„Manome, kad dr. M. Žilinskas įneštų svarų indėlį į ITU veiklą, užtikrintų efektyvų radijo spektro koordinavimą tarp ITU narių ir sėkmingai vadovautų ITU radijo ryšio biurui“, – teigė p. Ieva Žilionienė, l. e. RRT direktoriaus pavaduotojo pareigas. Savo ruožtu p. Torigoe pažymėjo, kad labai vertina dr. M. Žilinsko kompetenciją ir žinias bei patirtį, sukauptą dalyvaujant ITU RRB veikloje.

Susitikimo metu buvo sutarta ir toliau plėtoti ITU ir RRT bendradarbiavimo sritis.

Informacija atnaujinta 2018-06-14