VEIKLOS SRITYS:

RRT nusprendė: laisvės atėmimo vietose ryšys turi būti slopinamas lokaliai 

2022 gruodžio 29 d.

Mobiliojo ryšio slopinimas bausmės atlikimo ir laisvės atėmimo vietose turi būti vykdomas tik naudojant radijo ryšio slopinimo įrenginius. Tokį sprendimą priėmė Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) remdamasi galiojančiais teisės aktais ir RRT ekspertų atliktu tyrimu. Sprendimas įsigalioja sausio 1 dieną.

Viena iš svarbiausių tokio sprendimo įgyvendinimo sąlygų – institucija slopinimo įrenginį privalo įrengti taip, kad bet kuriame taške už laisvės atėmimo vietos teritorijos ribų jis nekeltų radijo trukdžių ten teisėtai veikiantiems radijo ryšio įrenginiams.

„Ieškojome sprendimo, kuris, nepažeidus galiojančio įstatymo, leistų apriboti mobilųjį ryšį laisvės atėmimo vietose, nepakenkiant šalia tokių institucijų gyvenantiems gyventojams, – sako Vygantas Vaitkus, RRT Tarybos narys. – RRT ekspertų atliktas tyrimas parodė, kad šiuo metu technologiškai lokalių radijo ryšio slopinimo įrenginių naudojimas yra vienintelis tam tinkamas būdas.“

RRT, kaip elektroninių ryšių rinkos reguliuotojas, skatina elektroninių ryšių infrastruktūros plėtrą, junglumą, paslaugų prieinamumą, investicijas, užtikrina 5G technologijos diegimą, vartotojų teisių apsaugą ir prisideda prie skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės kūrimo. Be to, tarnyba siekia sudaryti galimybę naudotis sparčiu internetu labiau nutolusių vietovių gyventojams bei verslui.

„Absoliuti dauguma laisvės atėmimo vietų yra miestuose ar netoli kitų gyvenamųjų vietovių, todėl bet kokie operatorių bandymai apriboti mobiliojo ryšio veikimą, pvz., išjungti tam tikrus mobiliojo ryšio tinklo bazinių stočių sektorius aplink laisvės atėmimo vietas, prieštarautų mūsų tikslams dėl ryšių plėtros ir skaitmeninės visuomenės ir sukeltų neigiamas pasekmes kur kas didesnėje teritorijoje esantiems gyventojams bei verslams už įkalinimo vietų ribų“, – pažymi V. Vaitkus, RRT Tarybos narys.

Informacija atnaujinta 2023-01-03