VEIKLOS SRITYS:

RRT nustatė mažesnes balso skambučių užbaigimo kainas

2020 birželio 23 d.

RRT užbaigė Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos tyrimą. Šis tyrimas apėmė didmenines balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose paslaugas, būtinas, kad skirtingų operatorių mažmeninių paslaugų gavėjai galėtų vienas kitam paskambinti. Atlikus rinkos tyrimą, priimtas sprendimas nuo 2021 m. sausio 1 d. 19,1 proc. mažinti balso skambučių, inicijuotų Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse, užbaigimo judriojo ryšio tinkluose kainą, kuri negalės viršyti 0,76 Eur ct/min. RRT tikisi, kad šis sprendimas didins konkurenciją judriojo ryšio paslaugų rinkoje, atvers galimybes atsirasti naujiems operatoriams bei plėsti veiklą esamiems  ̶  tokiu būdu vartotojai turės didesnę pasirinkimo galimybę.

Šio rinkos tyrimo metu RRT identifikavo septynis didelę įtaką atitinkamose rinkose turinčius ūkio subjektus: Telia Lietuva, AB, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „TELE2“, UAB „CSC TELECOM“, UAB „Mediafon Carrier Services“, UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ ir UAB „ECOFON“. Visiems subjektams nustatyti tam tikri įpareigojimai, skirti konkurencijos problemoms spręsti. Kiekvienas iš aukščiau nurodytų ūkio subjektų užima po 100 proc. atskiros atitinkamos rinkos.

Balso skambučių užbaigimo paslaugų ir su šiomis paslaugomis susijusių priemonių kainų reguliavimas riboja ūkio subjektų galimybes nustatyti kainas sau palankia linkme. Nediskriminavimo įpareigojimas sustiprina kainų kontrolės įpareigojimą ir riboja ūkio subjekto galimybes diskriminuoti skirtingus balso skambučių užbaigimo paslaugų gavėjus kitomis priemonėmis nei kainos. Įpareigojimas suteikti prieigą riboja ūkio subjekto galimybes atsisakyti suteikti balso skambučių užbaigimo paslaugas, o skaidrumo įpareigojimas sudaro galimybes stebėti, kaip yra laikomasi šių įpareigojimų.

Ūkio subjektui Telia Lietuva, AB, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „TELE2“ galios įpareigojimas suteikti prieigą, nediskriminavimo bei skaidrumo įpareigojimai, taip pat kainų kontrolės įpareigojimas.

Ūkio subjektams UAB „Mediafon Carrier Services“, UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, UAB „CSC TELECOM“ bei UAB „ECOFON“ galios įpareigojimas suteikti prieigą ir kainų kontrolės įpareigojimas.

Aukščiau nurodytiems ūkio subjektams galiosiantis kainų kontrolės įpareigojimas taip pat reiškia, kad jie kitiems ūkio subjektams galės taikyti ne didesnę, nei aukščiau nurodyta (0,76 Eur ct/min), balso skambučių, inicijuotų Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse, užbaigimo mobiliojo ryšio tinkluose kainą.

Rinkos tyrimo rezultatai skelbiami čia.

Informacija atnaujinta 2020-06-23