VEIKLOS SRITYS:

RRT: PAGRĮSTOS REGISTRŲ CENTRO SĄNAUDOS – DAUGIAU NEI 16 MLN. EUR

2023 gruodžio 22 d.

Registrų centrui už 2021 m. neatlygintinai teikiamus duomenis ir registruojamus registro objektus iš valstybės biudžeto gali būti skirta ne didesnė nei 16,2 mln. Eur suma. Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, šių sąnaudų suma kasmet auga. 2020 m. Registrų centrui pripažinta pagrįsta sąnaudų suma siekė 11,2 mln. Eur. Tuo metu šiemet pripažinta pagrįsta sąnaudų suma yra 43,1 proc. didesnė, palyginti su 2021 m.

2022 m. RRT buvo nustačiusi, kad už 2021 m. neatlygintinai teikiamus duomenis ir registruojamus registro objektus Registrų centrui iš valstybės biudžeto lėšų gali būti skirta ne didesnė nei 15,1 mln. Eur suma. Tuo metu 1,1 mln. Eur suma buvo pripažinta nepagrįsta.

Šis RRT sprendimas buvo apskųstas teismui ir teismas nurodė, kad RRT turi iš naujo įvertinti 1,1 mln. Eur sumos nepagrįstumą.

„Atsižvelgdami į teismo teisės aktų taikymo išaiškinimą, iš naujo įvertinome 1,1 mln. Eur sumos pagrįstumą ir nustatėme, kad Registrų centrui iš valstybės biudžeto lėšų gali būti kompensuojama ne didesnė nei 16,2 mln. Eur suma“, – aiškina Rita Liuokaitytė, RRT Geležinkelių ir pašto reguliavimo grupės vadovė.

Sąnaudų suma, patirta dėl įstatymuose nustatyto neatlygintino duomenų teikimo ir (arba) registro objekto registravimo, įstatymų nustatytais atvejais finansuojama iš Registrų centrui skiriamų valstybės biudžeto lėšų.

RRT tarybos nutarimashttps://www.rrt.lt/d/del-pagristo-valstybes-imones-registru-centro-2021-m-kompensuojamuju-sanaudu-patirtu-del-istatymuose-nustatyto-neatlygintino-dokumentu-teikimo-ir-arba-neatlygintino-registro-objekto-registravimo-2/

Informacija atnaujinta 2023-12-22