VEIKLOS SRITYS:

RRT pakartotinai viešai konsultavosi dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano pakeitimo projekto

2021 spalio 4 d.

RRT pakartotinoms viešosioms konsultacijoms pateikė Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 1V-731 „Dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – projektas) ir susijusius dokumentus (lyginamąjį variantą, aiškinamąjį raštą ir derinimo pažymą). Projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 577 „Dėl Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gairių patvirtinimo“, ir siekiant padidinti radijo dažnių (kanalų) iš 703–788 MHz radijo dažnių juostos naudojimo efektyvumą.
Projektas tikslinamas atsižvelgiant į operatorių ir valstybės institucijų pasiūlymus ir pastabas, pateiktus dėl nuo 2021 m. balandžio 30 d. iki 2021 m. gegužės 13 d. bei nuo 2021 m. liepos 2 d. iki 2021 m. liepos 9 d. viešajai konsultacijai skelbtų šio teisės akto projekto ankstesnių variantų.
Projektą ir susijusius dokumentus (lyginamąjį variantą, aiškinamąjį raštą ir derinimo pažymą) galite rasti čia.
Projektas buvo pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2021-10-04 iki 2021-10-11.

Gauti atsiliepimai:
UAB „Bitė Lietuva“ pastabos
Lietuvos Kabelinės Televizijos Asociacija pastabos
Telia Lietuva, AB pastabos
UAB „Tele2“ pastabos

Informacija atnaujinta 2022-01-06