VEIKLOS SRITYS:

RRT pakartotinai viešai konsultavosi dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano pakeitimo projekto

2021 liepos 1 d.

RRT direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 1V-731 „Dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (toliau – projektas) parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 577 „Dėl Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gairių patvirtinimo“, ir siekiant padidinti radijo dažnių (kanalų) iš 703–788 MHz radijo dažnių juostos naudojimo efektyvumą.

Projektu tikslinami radijo ryšio plėtros 703–788 MHz radijo dažnių juostoje reikalavimai, atsižvelgiant į operatorių ir valstybės institucijų pasiūlymus ir pastabas, pateiktus dėl nuo 2021 m. balandžio 30 d. iki 2021 m. gegužės 13 d. viešajai konsultacijai skelbto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 1V-731 „Dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto ankstesnio varianto.

Projektas pakartotinai pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2021-07-01 iki 2021-07-09Projektą galite rasti čia.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
UAB „Bitė Lietuva“ pastabos
Telia Lietuva, AB pastabos
UAB Tele2 pastabos
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pastabos

Informacija atnaujinta 2021-07-13