VEIKLOS SRITYS:

RRT pasirašė susitarimo memorandumą su Ukrainos el. ryšių reguliuotoju

2018 gegužės 2 d.

2018 m. balandžio 26 d. Kijeve (Ukraina) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) direktorius Feliksas Dobrovolskis ir Ukrainos valstybinės ryšių reguliavimo ir informatizacijos komisijos pirmininkas Aleksandr Žyvotovskyj pasirašė susitarimo memorandumą dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija elektroninių ryšių reguliavimo srityje.

Dokumentas buvo pasirašytas Kijeve vykusio 11-ojo plenarinio Rytų partnerystės šalių elektroninių ryšių reguliavimo institucijų tinklo (EaPeReg tinklas) posėdžio metu.

Pagrindinis šio susitarimo memorandumo tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp RRT ir Ukrainos reguliuotojo el. ryšių srityje, dalintis reguliavimo patirtimi bei gerąja praktika vadovų ir ekspertų lygiu bei keistis informacija apie Lietuvos ir Ukrainos nacionalinius ir Europos Sąjungos el. ryšių teisės aktus.

Susitarimo memorandumas paskelbtas RRT tinklalapyje adresu http://www.old.www.rrt.lt/lt/tarptautinis-bendradarbiavimas/rrt-memorandumai.html.

Informacija atnaujinta 2018-06-28