VEIKLOS SRITYS:

RRT paskelbė savo 2023 metų veiklos ataskaitą

2024 kovo 29 d.

2023 metai gausūs reikšmingų darbų ir išsiskiria naujų atskirties mažinimo ir saugumo klausimų kėlimu ir sprendimu Lietuvoje ir tarptautiniu mastu“, – sako Jūratė Šovienė, Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos pirmininkė, pristatydama 2023 metų veiklos ataskaitą.

2023 m. paminėjome svarbią istorinę sukaktį – 100 metų Lietuvos narystei Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje (ITU). Lietuva yra aktyvi ITU narė, tai užtikrina Lietuvos matomumą, turimos geriausios patirties įvertinimą pasauliniu mastu ir svarbiausia ‒ Lietuvos interesų gynimą pasaulinėje technologijų vystymo arenoje.

Kartu su narystės ITU 100-mečio proga Lietuvoje viešėjusia ITU generaline sekretore Doreen Bogdan Martin, atkreipėme dėmesį į skaitmeninės atskirties problemą – vystantis pažangioms technologijoms negalima pamiršti žmonių, ypač vyresnio amžiaus švietimo. Tai būtina siekiant kurti skaitmeninę įtraukiąją visuomenę.

Ėmėmės veiksmų mažinti skaitmeninę atskirtį – vartotojų interesų gynimo per švietimą ir įgalinimą.

Inicijavome ir kartu su Respublikos Prezidentu Gintanu Nausėda bei ITU generaline sekretore Doreen Bogdan Martin atidarėme RRT projektą senjorų skaitmeninei įtraukčiai didinti „Nė vienas nėra pamirštas“. Skaitmeninės transformacijos ašis yra skaitmeninių įgūdžių ir gebėjimų turintis ir skaitmeninėmis paslaugomis pasitikintis vartotojas. Projektu siekiame, kad vis daugiau Lietuvos gyventojų žinotų savo – elektroninių ryšių paslaugų vartotojų – teises ir jomis naudotųsi, išmoktų naudotis elektroniniu parašu ir juo naudodamiesi patogiai ir greitai gautų paslaugas, taip pat žinotų kaip būti saugiems internete, gebėtų atpažinti ir nepasiduoti apgavystėms elektroninėje erdvėje.

PAGRINDINIAI RRT DARBAI 2023 METAIS

 1. Minėjome Lietuvos narystės Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje (ITU) šimtmetį.
 2. Inicijavome projektą senjorų skaitmeninei įtraukčiai didinti „Nė vienas nėra pamirštas“.
 3. Tapome pirmąja paskirtąja Europos Sąjungos radijo ryšio įrenginių bandymo įstaiga.
 4. Atstovavome Lietuvai Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje.
 5. Interneto paslaugų teikėjus įpareigojome taikyti NKSC žalingų nuorodų blokavimo užkardą. Įtvirtinome sukčiavimo užkardymo priemones, naudojantis skambučiais ir SMS.
 6. Apgynėme Lietuvos poziciją ITU ginče su Rusija.
 7. Nustatėme operatoriams įpareigojimus užtikrinti universaliųjų elektroninių ryšių paslaugas vartotojams penkiose savivaldybėse.
 8. Atlikome Plačiajuosčio ryšio tyrimą.
 9. Inicijavome Pašto įstatymo pokyčius.
 10. Teisiškai įtvirtinome kvalifikuotos elektroninės atpažinties paslaugos reglamentavimą ir asmens tapatybės tikrinimą nuotoliu.
 11. Po mūsų sprendimo LTG Infra grąžino 2,4 mln. Eur geležinkelių paslaugų įrenginių naudotojams.

Plačiau apie visus pokyčius ir veiklas 2023 m. – spauskite nuorodą.

Informacija atnaujinta 2024-04-10