VEIKLOS SRITYS:

RRT pateikė išvadą dėl kompensuojamųjų nuostolių dydžio Lietuvos paštui  

2022 rugpjūčio 23 d.

2022 m. rugpjūčio 22  d. Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) taryba pateikė išvadą LR Susisiekimo ministerijai dėl AB Lietuvos pašto prašomo kompensuojamųjų nuostolių dydžio pagrįstumo.

RRT gavo AB Lietuvos pašto prašymą pripažinti kompensuotinais 7 121 553,89 Eur nuostolių, kuriuos patyrė 2021 m. pristatydamas periodinius leidinius kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams.

Įvertinusi pateiktus duomenis, RRT nustatė, kad prašoma kompensuoti nuostolių suma yra pagrįsta.

Galutį sprendimą dėl 2021 m. AB Lietuvos pašto patirtų nuostolių teikiant periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugą kompensavimo priima Susisiekimo ministerija,  įvertinusi RRT išvadą.

Su RRT tarybos išvada galite susipažinti čia.

PASTABA. Periodinių leidinių pristatymas kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams – laikraščių ir žurnalų, išskyrus priskirtų prie erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio leidinių ir tų, kurių daugiau kaip 50 procentų teksto sudaro reklama, priėmimas iš leidėjų, paskirstymas ir pateikimas kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams. LR Pašto įstatymo 17 str. 5 d. numato, kad jeigu Vyriausybė pagal iš anksto patvirtintus kriterijus periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos tarifus nustato mažesnius už šios paslaugos sąnaudas, tokių sąnaudų ir tarifų skirtumas padengiamas Vyriausybės nustatyta tvarka iš valstybės biudžete numatytų lėšų.

 

Informacija atnaujinta 2022-08-23