VEIKLOS SRITYS:

RRT pateikė išvadą dėl Lietuvos pašto nuostolių kompensavimo

2023 sausio 3 d.

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) pateikė išvadą Susisiekimo ministerijai dėl Lietuvos pašto prašymo pagrįstumo kompensuoti nuostolius, kurie susidarė dėl universaliosios pašto paslaugos teikimo 2021 metais. Lietuvos pašto prašoma kompensuoti nuostolių suma siekia apie 5,1 mln. Eur.

Vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais bei įvertinusi bendrovės pateiktus duomenis, RRT nustatė, kad prašoma kompensuoti nuostolių suma yra pagrįsta.

„Pašto įstatymas nurodo, kad tuo atveju, jeigu universaliosios pašto paslaugos teikimas universaliosios pašto paslaugos teikėjui yra nepagrįstai didelė finansinė našta, šią paslaugą teikiant patirti nuostoliai kompensuojami valstybės biudžeto lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka.

Skaičiuojant patirtų nuostolių dydį yra atsižvelgiama į sąnaudas, kurių teikėjas nepatirtų, jei nebūtų įpareigotas teikti universaliųjų pašto paslaugų. Kaip rodo Lietuvos pašto skaičiavimai, bendrovė, nesant įpareigojimo, dėl nuostolingos veiklos neteiktų paslaugų 179-iose iš 258-ių Lietuvos pašto aptarnaujamų geografinių vietovių. Patvirtinę prašymą kompensuoti nuostolius siekiame užtikrinti Lietuvos pašto veiklos tęstinumą ir jam paskirtų įpareigojimų vykdymą“, – aiškina Giedrius Pūras, RRT Tarybos narys.

Universalioji pašto paslauga – teisės aktų nustatytos kokybės pašto paslauga, kuri už prieinamą kainą turi būti teikiama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje visiems tokią paslaugą pageidaujantiems gauti naudotojams.  Universaliąją pašto paslaugą Lietuvoje sudaro visų registruotųjų ir įvertintųjų pašto siuntų, korespondencijos siuntų iki 2 kilogramų, pašto siuntinių iki 10 kilogramų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas bei pašto siuntinių iki 20 kilogramų, gautų iš kitų valstybių, pristatymas. Universaliąja pašto paslauga nelaikomas pašto siuntų siuntimas dideliais kiekiais, kai yra siunčiama pagal atskirą su siuntėju sudarytą sutartį. Lietuvos paštas iki 2026 m. gruodžio 31 d. yra įpareigotas teikti universaliąsias pašto paslaugas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Galutinį sprendimą dėl 2021 m. Lietuvos pašto patirtų nuostolių, atsiradusių teikiant universaliąją pašto paslaugą, kompensavimo priims Susisiekimo ministeriją, įvertinusi RRT išvadą.

Informacija atnaujinta 2023-01-03