VEIKLOS SRITYS:

RRT patvirtino Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje planą

2022 kovo 23 d.

Nuo šiandien, kovo 23 d., įsigalioja RRT direktoriaus 2022 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-207 patvirtintas Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje planas. Teisės aktas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 577 „Dėl Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gairių patvirtinimo“, ir siekiant padidinti radijo dažnių (kanalų) iš 3400–3800 MHz radijo dažnių juostos naudojimo efektyvumą. Taip pat atsižvelgta į operatorių ir valstybės institucijų pasiūlymus ir pastabas.

Informacija atnaujinta 2022-03-23