VEIKLOS SRITYS:

RRT patvirtino Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano pakeitimą

2021 spalio 22 d.

Nuo šiandien, spalio 22 d., įsigalioja RRT direktoriaus 2021 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. (1.9E)1V-957 patvirtintas Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano pakeitimas. Teisės aktas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 577 „Dėl Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gairių patvirtinimo“, ir siekiant padidinti radijo dažnių (kanalų) iš 703–788 MHz radijo dažnių juostos naudojimo efektyvumą. Taip pat atsižvelgta į operatorių ir valstybės institucijų pasiūlymus ir pastabas.

Informacija atnaujinta 2022-03-23