VEIKLOS SRITYS:

RRT: pernai el. ryšių paslaugų teikėjai vartotojams kompensavo 11 tūkst. Eur

2024 sausio 16 d.

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) 2023 metais išnagrinėjo 380 vartotojų kreipimųsi dėl su elektroninių ryšių paslaugų teikėjais kilusių ginčų dėl elektroninių ryšių paslaugų sutarčių vykdymo. Palyginti su 2022 metais, išnagrinėtų ginčų skaičius išliko panašus. Tokius vartotojų ginčus su paslaugų teikėjais RRT nagrinėja neatlygintinai.

Iš 380 kreipimųsi net 189 vartotojų reikalavimai (50 proc.) buvo tenkinti (ar iš dalies tenkinti) arba situacijos išsisprendė taikiai.

„Dažniausiai ginčai buvo susiję su UAB „Tele2“ veiksmais, tokių išnagrinėjome 149. Dėl ginčų su UAB „Bitė Lietuva“ į mus kreipėsi 104 vartotojai, o  dėl Telia Lietuva, AB – 74“, – vardija Aridana Jurčiukonienė, laikinai einanti RRT Teisės ir vartotojų teisių apsaugos grupės vadovės pareigas.

Pasak jos, kaip ir anksčiau, daugiausia ginčų kilo dėl sutarčių nutraukimo ir sutarčių, kuriose buvo nustatytas minimalus naudojimosi paslaugomis laikotarpis, nutraukimo pasekmių.

„Pavyzdžiui, suteiktų nuolaidų paslaugoms ir (ar) įrangai grąžinimo. Dar 27 proc. – dėl užmokesčių už elektroninių ryšių paslaugas taikymo“, – aiškina A. Jurčiukonienė.

Daugiau nei pusė kreipimųsi, t. y. 204 iš 380, buvo dėl mobilaus kalbinio ryšio paslaugų,  130 – dėl interneto prieigos paslaugų (mobiliojo ar fiksuotojo ryšio) teikimo.

„Po mūsų sprendimų paslaugų teikėjai vartotojams kompensavo (grąžino, nereikalauja) daugiau nei 11 tūkst. Eur“, – pabrėžia A. Jurčiukonienė, raginanti vartotojus kilus nesutarimams su paslaugų teikėju ir nepavykus susitarti, kreiptis į RRT ekspertus.

Informacija atnaujinta 2024-01-16