VEIKLOS SRITYS:

RRT pradeda didmeninių elektroninių ryšių rinkų tyrimą

2024 sausio 15 d.

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) pradėjo didmeninių elektroninių ryšių rinkų tyrimą. Juo siekiama nustatyti, ar šiose rinkose yra sąlygos veiksmingai konkurencijai. Jeigu paaiškėtų, kad atitinkamoje rinkoje yra didelę įtaką turintis ūkio subjektas, jam bus nustatomi ir atitinkami įpareigojimai, kuriais siekiama užkirsti kelią piktnaudžiauti įtaka.

„Rinkos tyrimo procedūra yra vienas iš esminių ES reguliavimo sistemos elementų, kuriuo siekiama užtikrinti sąlygas veiksmingai konkurencijai. Atlikdami rinkos tyrimą, pirmiausia apibrėžiame tiriamos rinkos ribas ir analizuojame, ar joje yra didelę įtaką turintis ūkio subjektas, kuris galėtų diktuoti sąlygas toje rinkoje. Identifikavę tokį objektą, privalome nustatyti jam atitinkamus įpareigojimus, kurie užkirstų kelią piktnaudžiauti turima įtaka. Siekiame sumažinti reguliavimo naštą, dėl to įpareigojimai turi būti proporcingi, tačiau pakankami tam, kad būtų veiksmingai sprendžiamos tyrimo metu nustatytos konkurencinės problemos“, – dėsto Giedrius Pūras, RRT tarybos narys.

Anksčiau nustatyti įpareigojimai gali būti keičiami tik atlikus naują rinkos tyrimą. Atitinkamas rinkas RRT jau buvo tyrusi praeityje ir yra nustačiusi, jog „Telia Lietuva“ jose turi didelę įtaką bei įpareigojusi šią bendrovę laikytis tam tikrų reikalavimų, tarp jų ir įpareigojimą susijusį su kainų spaudimo testu.

Kainų spaudimo testo tikslas yra įsitikinti, kad bendrovės taikoma didmeninė kaina rinkos dalyviams už pasinaudojimą jos tinklu yra mažesnė nei jos taikomos atitinkamų paslaugų mažmeninės kainos.

„Siekdami skaidrinti rinkos procesą, ypač esamų ar potencialių prieigos pirkėjų atžvilgiu, paskelbėme skaičiuoklę, kurioje galima rasti prielaidas, formules ir duomenis, naudotus atliekant kainų spaudimo testą. Analogiško testo taikymą numato ir EK rekomendacija, kuri šiuo metu yra peržiūrima“, – aiškina G. Pūras, RRT tarybos narys.

RRT kviečia suinteresuotas šalis aktyviai dalyvauti rinkos tyrimo procese bei teikti įžvalgas dėl esamų įpareigojimų bei jų tobulinimo tuo atveju, jei atitinkamus įpareigojimus tektų nustatyti iš naujo.

Rinkos tyrimo anketa rinkos dalyviams bus pateikta elektroniniu paštu: https://www.rrt.lt/istekliai/rinku-tyrimai/

Su skaičiuokle galite susipažinti paspaudę čia: https://www.rrt.lt/wp-content/uploads/2024/01/2024-01-09-KST-viesinimui.xlsx

Informacija atnaujinta 2024-01-15