VEIKLOS SRITYS:

RRT praneša apie Europos Sąjungos mastu vykdomas konsultacijas dėl pašto paslaugų

2020 liepos 14 d.

Europos Komisija pradėjo viešąją konsultaciją dėl Pašto paslaugų direktyvos vertinimo. Konsultacija siekiama  gauti  suinteresuotųjų šalių nuomones apie tai, ar Pašto paslaugų direktyva pasiekė savo tikslus, ar ji yra vis dar yra aktuali šiandienos skaitmeniniame pasaulyje ir ar reikia atsižvelgti į naujus politikos tikslus. Konsultacija apima klausimus, susijusius su pašto rinkos veikimu, pašto paslaugų kokybe ir universaliosiomis paslaugomis.

Taip pat Europos Komisija paskelbė tikslinę konsultaciją dėl tarptautinių siuntinių pristatymo. Šios konsultacijos tikslas – surinkti respondentų nuomones dėl Reglamento (ES) 2018/644 Dėl tarptautinių siuntų pristatymo paslaugų taikymo. Reglamentu siekiama sustiprinti reguliavimo priežiūrą ir skaidrumą siuntinių pristatymo sektoriuje, ypač padidinant tam tikrų siuntinių pristatymo paslaugų viešai skelbiamų tarifų skaidrumą ir atkreipiant dėmesį į tam tikrų tarifų vertinimą. Konsultacija skirta siuntinių pristatymo paslaugų teikėjams, vartotojams ir mažmenininkams, taip pat jų asociacijoms ir socialiniams partneriams.

Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupė (angl. European Regulators Group for Postal Services, ERGP) paskelbė viešąją konsultaciją dėl ERGP 2021 m. darbo programos projekto, parengto pagal ERGP 2020–2022 m. vidutinės trukmės strategiją, atsižvelgiant į platesnius rinkos pokyčius, pvz., Skaitmeninių paslaugų aktą.

ERGP taip pat pradeda dar dvi viešas konsultacijas dėl ataskaitų projektų:

– dėl pašto srities apibrėžimų

–  svarbiausiųjų vartotojų klausimų

Pašto apibrėžimų ataskaitoje nagrinėjami įvairūs parametrai, kurie gali būti naudojami apibrėžiant  pašto sektoriaus paslaugas ir nustatant dalyvius būsimoje reguliavimo sistemoje. Ataskaitoje apie pagrindines vartotojų problemas bandoma nustatyti problemas, atspindinčias rinkos pokyčius ir laipsnišką perėjimą nuo „siuntėjo“ prie „gavėjo“ orientuotos pašto rinkos.

Išsamesnę informaciją apie skelbiamas tarptautines viešąsias konsultacijas rasite čia.

 

Informacija atnaujinta 2020-07-15