VEIKLOS SRITYS:

RRT praneša apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus)

2021 sausio 15 d.

RRT skelbia apie AB Lietuvos radijo ir televizijos centro prašymą, kuriame prašoma skirti du 28 MHz pločio dupleksinius radijo dažnius (kanalus) iš 10150–10178 MHz ir 10500–10528 MHz bei 10252–10280 MHz ir 10602–10630 MHz suporuotų radijo dažnių juostų vidaus radijo ryšio tinklams „taškas–daug taškų“ radijo ryšio sistemoms.
Pranešame apie galimybę Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka pateikti RRT paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) iš 10150–10178 MHz ir 10500–10528 MHz bei 10252–10280 MHz ir 10602–10630 MHz suporuotų radijo dažnių juostų.
RRT direktoriaus 2021 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. (1.9E)1V-55 dėl paskelbimo apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus).
Paraiškos priimamos iki 2021 m. vasario 14 d.

Informacija atnaujinta 2021-01-15