VEIKLOS SRITYS:

RRT priimti teisės aktai užtikrina vartotojų teisę lengvai ir paprastai pakeisti paslaugų teikėją

2022 balandžio 14 d.

RRT informuoja, kad 2022 m. balandžio 8 d. buvo priimti RRT įsakymai:

  • nauja redakcija išdėstytas Galutinio paslaugų gavėjo teisės išlaikyti abonentinį numerį užtikrinimo sąlygų ir tvarkos aprašas;
  • naujai patvirtintas Interneto prieigos paslaugų teikėjo keitimo tvarkos aprašas.

Šiais teisės aktais į Lietuvos nacionalinę teisę, be kita ko, yra perkeliamas Europos elektroninių ryšių kodeksas.

Numerio perkeliamumo paslauga ir interneto prieigos paslaugų teikėjo keitimo garantija vartotojams suteikia laisvę ir galimybes rinktis geriausiai jų poreikius atitinkančio operatoriaus paslaugas, o numerio perkėlimas užtikrina ir galimybę kartu išsaugoti savo naudojamą ryšio numerį. Užtikrinant galimybę lengvai ir paprastai keisti kalbinio ryšio arba interneto prieigos paslaugų teikėją, didėja ir konkurencija tarp tokias paslaugas teikiančių operatorių, kadangi jiems tampa svarbu ne tik pritraukti į savo tinklą kuo daugiau naujų, bet ir išsaugoti jau turimus abonentus.

Pagrindiniai reguliavimo principai:

  • Įgyvendinamas vieno langelio principas – galutiniam paslaugų gavėjui pakanka kreiptis tik į tą teikėją, kurio paslaugomis pageidauja naudotis ir, jei yra techninės galimybės pakeisti paslaugų teikėją, tiek naujasis elektroninių ryšių paslaugų teikėjas, tiek tas elektroninių ryšių paslaugų teikėjas, su kuriuo galutinis paslaugų gavėjas turi sutartį ir kurio paslaugų jis nori atsisakyti, turi bendradarbiauti tarpusavyje.
  • Kadangi numerio perkėlimo procesas Lietuvoje veikia nuo 2005 m., šis procesas yra centralizuotas, t. y. vyksta per centrinę duomenų bazę, todėl kalbinio ryšio paslaugas teikiantys paslaugų teikėjai bendradarbiauja tarpusavyje automatizuotu būdu.
  • Interneto prieigos paslaugų teikėjo keitimo procesas sureglamentuotas naujai, todėl nustatomos bendro pobūdžio pareigos bendradarbiauti, o dėl technologinių skirtumų šis procesas nustatomas numatant ilgesnius terminus atskiriems žingsniams.
  • Įgyvendinant paslaugų teikėją keitimą pagal šiuos RRT direktoriaus įsakymus, numatoma, jog viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimas galutiniam paslaugų gavėjui būtų nutrauktas ne ilgiau kaip 1 darbo dieną.
  • Aiškiai įtvirtinama, jog perkėlus numerį arba pakeitus interneto prieigos paslaugų teikėją, pasinaudojant šiuose RRT direktoriaus įsakymuose nustatyta tvarka, sutartis su elektroninių ryšių paslaugų teikimo ir su šių paslaugų teikimu susiję kiti įsipareigojimai nutrūksta.
  • Numatoma unifikuoti kompensacijų skyrimo galutiniam paslaugų gavėjui pagrindus ir dydžius, jei RRT direktoriaus įsakymuose nustatytų terminų nesilaikoma ar nevykdomi kiti pagal juos nustatyti įpareigojimai teikėjams.

Su Galutinio paslaugų gavėjo teisės išlaikyti abonentinį numerį užtikrinimo sąlygų ir tvarkos aprašu galite susipažinti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d61a550b73011ec8d9390588bf2de65.

Su Interneto prieigos paslaugų teikėjo keitimo tvarkos aprašu galite susipažinti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ca3aff20b73011ec8d9390588bf2de65.

 

Informacija atnaujinta 2022-04-14