VEIKLOS SRITYS:

RRT pristato vaikų apsaugos internete gaires paslaugų teikėjams

2022 gegužės 24 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) pristato Vaikų apsaugos internete gaires, skirtas  elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjams ir kitoms suinteresuotoms grupėms. Išsamiose gairėse, kurias parengė Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU) kartu su specialiai suburta darbo grupe, pateiktos gerosios praktikos rekomendacijos sprendžiant vaikams kylančios rizikos skaitmeniniame pasaulyje klausimus bei kaip elgtis, siekiant vaikams sukurti saugią aplinką internete. Gairėse gausu patarimų, kaip interneto paslaugų teikėjai gali padėti užtikrinti vaikų saugumą naudojant informacijos ir ryšių technologijų (IRT) priemones, internetą ar bet kokį įrenginį, įskaitant mobiliuosius telefonus, žaidimų konsoles, prie interneto prijungiamus žaislus, laikrodžius, daiktų internetą ir dirbtiniu intelektu pagrįstas sistemas.

Vaikų apsaugos internete gairėse pateikta:

  • Vaikų apsaugos internete apžvalga, , įskaitant išskirtinę neįgalių vaikų situaciją, tarptautinių ir nacionalinių vaikų apsaugos internete modelių pavyzdžiai, galimos suinteresuotų asmenų intervencijos sritys.
  • Pagrindinės vaikų teisių apsaugos sritys, kuriose įmonės gali imtis veiksmų, kad vaikai galėtų saugiai ir teigiamai naudoti IRT.
  • Rekomendacijos visoms IRT srities suinteresuotosioms šalims dėl vaikų saugumo naudojant IRT ir teigiamo IRT naudojimo, įskaitant atsakingą vaikų skaitmeninio pilietiškumo skatinimą.

RRT kviečia Lietuvos elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjus ir visas suinteresuotas grupes susipažinti su šiomis gairėmis, taikyti jas praktikoje ir imtis aktyvių žingsnių, kad vaikai interneto erdvėje būtų saugūs, galėtų būti joje aktyvūs ir atrastų technologijų naudą .

Vaikų apsaugos internete gaires rasite čia: https://www.rrt.lt/wp-content/uploads/2022/05/Vaiku-apsaugos-internete-gaires.pdf

Informacija atnaujinta 2022-05-26