VEIKLOS SRITYS:

RRT: ryšių sektorius išlieka vienas dinamiškiausių mūsų šalies ūkio sektorių

2022 rugpjūčio 3 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, bendrosios Lietuvos ryšių sektoriaus pajamos 2021 m. toliau augo ir siekė 1 001,0 mln. Eur, o tai 7,0 proc. arba 65,1 mln. Eur daugiau nei 2020 m. Per metus išaugo abiejų šį sektorių sudarančių rinkų pajamos: elektroninių ryšių rinkos 4,1 proc. arba 30,2 mln. Eur., pašto paslaugos rinkos – 17,1 proc. arba 34,9 mln. Eur.

Lietuvos ryšių sektorius išlieka vienas dinamiškiausių mūsų šalies ūkio sektorių. Tai rodo tiek augančios šio sektoriaus pajamos, tiek bendros tendencijos rinkose. Pozityvioms ateities tendencijoms nuteikia duomenų perdavimo, ypatingai mobiliuoju ryšiu, segmento augimas. Jau ne vienerius metus elektroninių ryšių paslaugų sektoriuje matoma vadinamųjų tradicinių paslaugų (balso, SMS) keitimo internetu teikiamomis paslaugų alternatyvomis tendencija. Pokyčiai vyksta ir pašto rinkoje – plečiamas siuntų savitarnos terminalų (paštomatų) tinklas, pereinama prie nuotolinio paslaugų teikimo modelio. Šios tendencijos išliks ir artimiausioje ateityje.

Pagrindiniai pokyčiai ryšių sektoriuje 2021 metais:

  • Pajamos, gautos už duomenų perdavimo paslaugas, sudarė daugiau negu pusę visų elektroninių ryšių rinkos pajamų (52,9 proc.). Duomenų perdavimo paslaugų rinka išaugo 13,6 proc. ir siekė 403,1 mln. Eur. Tokį spartų augimą lėmė pajamų, gautų už mažmenines interneto prieigos paslaugas, didėjimas (per metus išaugo 14,4 proc. ir siekė 375,9 mln. Eur.). Pajamos, gautos už mažmenines mobiliojo interneto paslaugas per metus išaugo 17,3 proc. ir siekė 273,0 mln.
  • Didėjo bendras per metus mobiliuoju ryšiu išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis. Per metus jis išaugo 28,3 proc. ir siekė 920,8 PB. Vieno vartotojo per mėnesį išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis 2021 m., palyginti su 2020 m., išaugo 20,5 proc. (iki 24,0 GB).
  • 2021 m., palyginti su 2020 m., 12,1 proc. išaugo didesnę nei 100 Mb/s greitaveiką pasirinkusių fiksuotojo interneto paslaugų gavėjų skaičius ir siekė 452,7 tūkst.
  • 2021 m., palyginti su 2020 m., 32,0 proc. (118,6 tūkst.) išaugo SIM kortelių, naudojamų M2M (angl. Machine to Machine, Man to Machine, Machine to Man) paslaugoms teikti skaičius ir siekė 488,9 tūkst.
  • 2021 m. pirmą kartą mokamos televizijos, naudojant interneto protokolo technologijas (angl. Internet Protocol Television, IPTV), abonentų skaičius (311,2 tūkst.) viršijo besinaudojančių kabelinės televizijos tinklais skaičių (286,2 tūkst.).
  • Per 2021 m. išsiųsta 92,2 mln. vnt. pašto siuntų ‒ 10,4 proc. daugiau nei 2020 m., o pašto siuntinių – 41,1 proc. daugiau.
  • Per metus siuntų savitarnos terminalų (paštomatų) skaičius išaugo 58,3 proc. ir siekė 1 323 vnt. Paštomatai pradėti statyti ir kaimiškose vietovėse (per metus pastatyti 72 paštomatai).

2021 m. apžvalga apie Lietuvos ryšių sektorių parengta remiantis elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų bei pašto paslaugų teikėjų RRT pateiktais duomenimis apie 2021 m. vykdytą elektroninių ryšių ir pašto paslaugos teikimo veiklą. Visa 2021 m. Lietuvos ryšių sektoriaus ataskaita yra paskelbta RRT tinklalapyje https://www.rrt.lt/d/2021-m-lietuvos-rysiu-sektoriaus-ataskaita/.

Informacija atnaujinta 2022-08-03