VEIKLOS SRITYS:

RRT: ryškus elektroninės prekybos siuntinių augimas keičia visą rinką

2024 birželio 28 d.

Per pastaruosius ketverius metus Europoje siuntinių pristatymo paslaugų apimtys išaugo beveik 44 proc., o pajamos – 45 proc. Pagrindinė šio augimo priežastis – elektroninės prekybos siuntinių vartotojams apimčių išaugimas 26,4 proc., o siuntinių verslui tik 14,7 proc., teigiama Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupės (ERGP) patvirtintoje ataskaitoje.

„Pastaraisiais metais smarkiai keitėsi siuntinių paslaugų naudotojų įpročiai bei poreikiai, ypač paslaugų kokybės atžvilgiu. Intensyvi siuntinių pristatymo rinkos plėtra Europoje paskatino naujų pristatymo būdų atsiradimą, tokių kaip  siuntinių pristatymas į paštomatus, specialius atsiėmimo punktus (PUDO) ar specialiai įrengtas siuntinių dėžes prie gyvenamųjų būstų“, – aiškina Rita Liuokaitytė, Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) Geležinkelių ir pašto reguliavimo grupės vadovė.

Pasak jos, atsižvelgiant į 32-iejų ERGP šalių narių patirtį ir įžvalgas dėl siuntinių pristatymo būdų bei infrastruktūros, buvo siekiama įvertinti rinkos dinamiką, reguliavimo būdus bei technologines naujoves, pavyzdžiui, pristatymą dronais.

„Alternatyvių siuntinių pristatymo būdų plėtra yra naudinga mažinant poveikį aplinkai ir gerinant pristatymo efektyvumą. Dėl to ataskaitoje rekomenduojama suteikti atvirą prieigą prie pašto tinklų (infrastruktūros), siekiant padidinti pašto operatorių ir elektroninės prekybos dalyvių pasirinkimo galimybes bei rinkos skaidrumą. Taip pat siūloma standartizuoti pašto siuntos sekimą ir transporto dokumentų skaitmeninimą“, – sako R. Liuokaitytė.

Remiantis atlikta analize, ERGP rekomenduoja politikos formuotojams, nacionalinėms reguliavimo institucijoms bei suinteresuotosioms šalims dirbti kartu, siekiant pašalinti egzistuojančias kliūtis ir skatinti priimti tvarius įgyvendinimo sprendimus, sukuriant tvaresnę ir veiksmingesnę siuntinių pristatymo ekosistemą Europoje. Tai apima koordinuotas investicijas į atviros prieigos siuntinių paštomatų infrastruktūrą, siekiant efektyviau išnaudoti viešąsias ir privačias erdves.

Ataskaitoje pabrėžiama, kad  būtina atlikti tolesnius tyrimus ir rinkti duomenis, kad būtų galima stebėti skirtingų pristatymo modelių veiksmingumą. Ateityje ERGP planuoja pasiūlyti bendras reguliavimo gaires nacionalinėms reguliavimo institucijoms, o tikslingiausia būtų atlikti nuodugnią ES teisinės sistemos analizę, siekiant skatinti vienodą praktiką dėl siuntinių rinkos reguliavimo bei stiprinant vartotojų apsaugą.

Detaliau susipažinti su šia ataskaita galite čia: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/60374

ERGP veiklos programa 2025 metams

ERGP kasmet rengia metų veiklos programą, remdamasi suinteresuotų šalių konsultacijomis, siekiant užtikrinti, kad jos veikla atitiktų pašto sektoriaus poreikius ir tendencijas.

ERGP preliminariai 2025 metai ketina tęsti pradėtus darbus į atsižvelgti į numatomus vidutinio laikotarpio trukmės pašto sektoriaus pokyčius, tokius kaip būtinybę peržiūrėti reguliavimo sistemą, Žaliąjį kursą, skaitmenizaciją, vartotojų poreikių pokyčius ir e-komerciją.

Preliminari 2025 m. veiklos programa buvo svarstyta ERGP plenarinės sesijos metu ir nuo 2024 m. liepos 5 d. iki spalio 4 d. bus paskelbta viešajai konsultacijai visoms pašto sektoriaus suinteresuotosioms šalims pateikti pasiūlymus, specifines temas ar klausimus, taip pat pageidaujamus rezultatus, kuriuos ERGP turėtų nagrinėti 2025 m.

Su ja bus galima susipažinti čia: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/postal-services/european-regulators-group-postal-services_en

 

Informacija atnaujinta 2024-06-28