VEIKLOS SRITYS:

RRT siūlo naudotis atvirų duomenų rinkiniais

2022 balandžio 4 d.

RRT, tęsdama atvirų duomenų vystymą Lietuvoje bei įgyvendindama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“, parengė metaduomenis ir suformavo 7 atvirų duomenų rinkinius:

  • Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (miestai ir keliai);
  • Belaidžio interneto prieigos paslaugų, teikiamų įvairiuose Lietuvos regionuose, kokybės matavimų rezultatai (geležinkeliai);
  • Leidimai naudoti laivų stotis;
  • Leidimai naudoti orlaivių stotis;
  • Leidimai naudoti transliacijos stotis;
  • Lietuvos Respublikoje įsisteigusių kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų sąrašas;
  • Radijo mėgėjams išduoti leidimai.

Šiais duomenimis laisvai naudotis gali įvairių programėlių mobiliesiems įrenginiams ir taikomųjų programų kūrėjai ar elektroninių ryšių paslaugas teikiantys ūkio subjektai. Tokiu būdu sudaryta daugiau galimybių verslui, mokslininkams ir visuomenei prisidėti prie ekonomikos plėtojimo, darbo vietų kūrimo, o viešasis sektorius tampa atviresnis inovacijoms.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“ (kodas Nr. 02.2.1-CPVA-V-523-01-0001) įgyvendintas 2022 m. kovo 31 d. įvykdžius RRT ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto Jungtinės veiklos sutartį Nr. (7.2E)1F-111.

Daugiau informacijos:  https://www.rrt.lt/istekliai/atviri-duomenys

 

 

Informacija atnaujinta 2022-04-04