VEIKLOS SRITYS:

RRT skelbia 2022 m. I ketv. pašto rinkos duomenis

2022 birželio 13 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia pašto rinkos 2022 m. I ketvirčio duomenis. RRT duomenimis, bendrosios 2022 m. I ketvirčio pajamos sudarė 57,4 mln. Eur ir, palyginti su 2021 m. atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 8,9 proc. arba 5,6 mln. Eur. Daugiausia – 44,9 mln. Eur – pajamų gauta už pašto siuntinių siuntimą – 2022 m. I ketvirtį jos sudarė 78,2 proc. visų bendrųjų pašto sektoriaus pajamų.

Šių metų pirmąjį ketvirtį bendras pašto siuntų skaičius siekė 20,6 mln. vnt. ir,  palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, sumažėjo 20,3 proc. Didžiausias pašto siuntų skaičiaus pokytis matomas tarptautinių gaunamųjų siuntų segmente – lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai metais, šių siuntų sumažėjo 53,7 proc. 2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, siuntų skaičius mažėjo ir kituose segmentuose: šalies viduje siunčiamų siuntų skaičius sumažėjo 8,2 proc. iki 15,3 mln. vnt., o į užsienį siunčiamų siuntų – 8,7 proc. iki 2,1 mln. vnt. Tikėtina, kad pirmojo šių metų ketvirčio rezultatams didelės įtakos turėjo kelios priežastys: sumažinus karantino ribojimus, gyventojai ėmė dažniau lankytis fizinėse parduotuvėse ir mažiau jų užsisakyti paštu,  taip pat pirkimus pristabdė įtampa ir nežinomybė vasario pabaigoje Rusijai pradėjus karą Ukrainoje.

Siuntų srautui mažėjant, pajamos sumažėjo visuose segmentuose, išskyrus pajamas, gautas už korespondencijos siuntas vidaus rinkoje. 2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, jos išaugo 11,3 proc. ir siekė 5,3 mln. Eur. Pajamų, gautų už vidaus siunčiamąsias korespondencijos siuntas, augimas kiek atsvėrė pajamų, gautų už pašto siuntinių, išsiųstų šalies viduje, kritimą. Pajamos, gautos už vidaus siunčiamųjų pašto siuntinių siuntimą, 2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, sumažėjo 6,5 proc. ir siekė 20,2 mln. Eur. Pajamos už  tarptautinių siunčiamųjų ir gaunamųjų pašto siuntų siuntimą per metus sumažėjo atitinkamai  2,0 proc. ir 29,1 proc.

Populiariausiu pašto siuntinių pristatymo būdu nuo 2021 m. III ketvirčio išlieka pašto siuntų savitarnos terminalai. Šių metų pirmąjį ketvirtį 53,5 proc. (arba 4,9 mln. vnt.) pašto siuntinių buvo pristatyti į pašto siuntų savitarnos terminalus. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, pašto siuntinių, atsiimtų pašto siuntų savitarnos terminaluose, dalis padidėjo 5,8 procentinio punkto. Korespondencijos siuntos dažniausiai buvo pristatomos jas įdedant į gaunamųjų laiškų dėžutes. 2022 m. I ketvirtį šiuo būdu pristatyta 48,9 proc. visų korespondencijos siuntų. Kasmet vis mažiau korespondencijos siuntų atsiimamos pašto skyriuje. 2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, pašto skyriuje atsiimtų korespondencijos siuntų dalis sumažėjo 8,9 procentinio punkto.

2022 m. I ketvirčio pašto paslaugos teikimo veiklos apžvalga parengta remiantis pašto paslaugų teikėjų RRT pateiktais duomenimis apie per 2022 m. pirmąjį ketvirtį vykdytą pašto paslaugos teikimo veiklą.

Visa apžvalga paskelbta RRT tinklalapyje https://www.rrt.lt/d/pasto-sektoriaus-ketvirtine-ataskaita-16/.

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2022-06-13