VEIKLOS SRITYS:

RRT skelbia 2022 m. II ketv. pašto rinkos duomenis

2022 rugsėjo 6 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia pašto rinkos 2022 m. II ketvirčio duomenis. RRT duomenimis, bendrosios 2022 m. II ketvirčio pajamos sudarė 61,9 mln. Eur ir, palyginti su 2022 m. I ketvirčiu, paaugo 7,8 proc. arba 4,5 mln. Eur. Daugiausia pajamų, 48,4 mln. Eur, gauta už pašto siuntinių siuntimą – 2022 m. II ketvirtį jos sudarė 78,3 proc. visų bendrųjų pašto sektoriaus pajamų.

Pagrindiniai pokyčiai pašto paslaugos rinkoje 2022 m. II ketvirtį:

  • Per 2022 m. II ketvirtį iš viso išsiųsta 20,9 mln. pašto siuntų (1,6 proc. daugiau, palyginti su 2022 m. I ketvirčiu, ir 9,3 proc. mažiau, palyginti su 2021 m. II ketvirčiu).
  • 2022 m. II ketvirtį toliau matoma korespondencijos siuntų mažėjimo ir pašto siuntinių didėjimo tendencija. Iš visų pašto siuntų korespondencijos siuntos sudarė 47,0 proc. (9,8 mln. vnt.), pašto siuntiniai – 53,0 proc. (11,1 mln. vnt.).
  • Vertinant pašto siuntinius pagal kryptį, didžiausią dalį sudarė vidaus pašto siuntiniai – 64,3 proc. (7,1 mln. vnt.).
  • Išaugo tiek tarptautinių pašto siuntinių, tiek tarptautinių korespondencijos siuntų kiekiai: pašto siuntinių – 20,0 proc. (siekė 4,0 mln. vnt.), korespondencijos siuntų – 10,8 proc. (siekė 2,2 mln. vnt.).
  • Pagal pašto siuntinių skaičių didžiausias rinkos dalis užėmė UAB „DPD Lietuva“ – 30,5 proc., UAB „Omniva LT“ – 28,3 proc. ir AB Lietuvos paštas – 17,1 proc., pagal korespondencijos siuntų skaičių – AB Lietuvos paštas – 77,6 proc., UAB „Pašto paslaugos“ – 8,0 proc. ir UAB „Apskonta“ – 4,5 proc.
  • Pajamos, gautos už pašto siuntinius, padidėjo 8,0 proc. ir siekė 48,4 mln. Eur, už korespondencijos siuntas išaugo 6,0 proc. ir siekė 12,0 mln. Eur.
  • Analizuojant pašto siuntas pagal pristatymo būdą, matyti, kad išlaikomos tos pačios tendencijos kaip ir 2022 m. I ketvirtį. Didžiausia dalis pašto siuntinių, 53,2 proc. arba 5,2 mln. vnt., atsiimti pašto siuntų savitarnos terminaluose, o 47,5 proc. arba 4,3 mln. vnt. korespondencijos siuntų įdėtos į gaunamųjų laiškų dėžutes.

2022 m. II ketvirčio pašto paslaugos teikimo veiklos apžvalga parengta remiantis pašto paslaugų teikėjų RRT pateiktais duomenimis apie per 2022 m. antrąjį ketvirtį vykdytą pašto paslaugos teikimo veiklą. 2022 m. II ketvirčio apžvalga yra paskelbta RRT tinklalapyje https://www.rrt.lt/d/pasto-sektoriaus-ketvirtine-ataskaita-17/

Informacija atnaujinta 2022-09-06