VEIKLOS SRITYS:

RRT skelbia elektroninių ryšių rinkos 2019 m. I ketvirčio duomenis

2019 birželio 17 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia elektroninių ryšių rinkos 2019 m. I ketvirčio duomenis. RRT duomenimis, bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos 2019 m. I ketvirtį sudarė 172,2 mln. Eur ir, palyginti su 2018 m. IV ketvirčio pajamomis, sumažėjo 1,1 proc.

2019 m. I ketvirtį, kaip ir ankstesniais laikotarpiais, augo pajamos, gautos už interneto prieigos, naudojant judriojo ryšio technologijas, paslaugų teikimą. Šios pajamos siekė 44,9 mln. Eur ir sudarė didžiausią dalį – 26,1 proc. visų elektroninių ryšių rinkos pajamų. Palyginti su 2018 m. IV ketvirčiu, pajamos, gautos už interneto prieigos, naudojant judriojo ryšio technologijas, paslaugų teikimą padidėjo 2,8 proc., o per metus išaugo 28,9 proc.

Besiplečiant interneto prieigos, naudojant judriojo ryšio technologijas, paslaugų rinkai, sparčiai auga bendras perduotų duomenų kiekis – 2019 m. I ketvirtį jis siekė 99 045 TB, t. y. 7,5 proc. daugiau negu 2018 m. IV ketvirtį ir 52,9 proc. daugiau, lyginant su 2018 m. I ketvirčiu. Judriojo ryšio duomenys daugiausiai yra perduodami naudojant LTE ir spartesnes technologijas – 2019 m. I ketvirtį 93,4 proc. visų duomenų buvo perduota naudojant šias technologijas. Kartu su augančiu bendru perduotų duomenų kiekiu atitinkamai auga ir vieno paslaugų gavėjo per mėnesį perduodamų duomenų apimtys. 2019 m. I ketvirtį kiekvienas interneto prieigos paslaugų vartotojas vidutiniškai perdavė 12,0 GB duomenų, 2018 m. IV ketvirtį – 11,2 GB, o prieš metus – 8,9 GB.

2019 m. I ketvirtį toliau stebima mokamos televizijos paslaugų, teiktų plačiajuosčio ryšio tinklais, naudojant interneto protokolo technologijas (toliau – IPTV), augimo tendencija. IPTV paslaugų gavėjų skaičius 2019 m. I ketvirtį sudarė 39,4 proc. visų mokamos televizijos paslaugų gavėjų ir siekė 265,6 tūkst. abonentų – palyginti su 2018 m. I ketvirčiu, išaugo 13,0 proc. arba 30,5 tūkst. abonentų., o per ketvirtį padidėjo 2,6 proc. arba 6,8 tūkst. paslaugų gavėjų. Pajamos už IPTV paslaugas auga dar greičiau – 2019 m. I ketvirtį buvo gauta 7,65 mln. Eur, t. y. 10,6 proc. daugiau nei 2018 m. IV ketvirtį ir 32,0 proc. daugiau, palyginti su 2018 m. I ketvirčiu. 2019 m. I ketvirčio pajamos, gautos už IPTV paslaugų teikimą, sudarė 44,8 proc. visų pajamų, gautų už mokamos televizijos paslaugų teikimą.

2019 m. I ketvirčio apžvalga apie elektroninių ryšių sektorių parengta remiantis elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų RRT pateiktais duomenimis apie per pirmąjį 2019 m. ketvirtį vykdytą elektroninių ryšių veiklą. Visa apžvalga apie 2019 m. pirmojo ketvirčio elektroninių ryšių sektorių yra paskelbta RRT tinklalapyje https://www.rrt.lt/istekliai/ataskaitos-ir-apzvalgos/elektroniniu-rysiu-sektoriaus-periodines-ataskaitos/

Informacija atnaujinta 2019-06-17