VEIKLOS SRITYS:

RRT skelbia elektroninių ryšių rinkos 2019 m. III ketvirčio duomenis

2019 gruodžio 5 d.

2019-12-05, Vilnius. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia elektroninių ryšių rinkos 2019 m. III ketvirčio duomenis. RRT duomenimis, bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos 2019 m. III ketvirtį buvo didžiausios nuo 2010 m. IV ketvirčio ir sudarė 182,3 mln. Eur. Palyginti su 2019 m. II ketvirčio pajamomis, šios pajamos padidėjo 3,6 proc., lyginant su 2018 m. III ketvirčiu – 3,2 proc.

Per 2019 m. III ketvirtį didžiausias rinkos dalis, vertinant pagal gautas pajamas už teikiamas elektroninių ryšių paslaugas, užėmė „Telia Lietuva“, AB (39,1 proc.), UAB „Tele2“ (23,6 proc.), UAB „Bitė Lietuva“ (19,0 proc.). „Telia Lietuva“, AB, rinkos dalis per metus sumažėjo 0,9 procentinio punkto, UAB „Tele2“ ir UAB „Bitė Lietuva“ rinkos dalys paaugo – atitinkamai 0,7 ir 1,0 procentiniu punktu.

2019 m. III ketvirtį bendrųjų elektroninių ryšių pajamų augimą labiausiai lėmė pajamos, gautos už interneto prieigos, naudojant judriojo ryšio technologijas, paslaugas  ̶  2019 m. III ketvirtį jos siekė 54,0 mln. Eur., t. y. 9,6 proc. daugiau nei 2019 m. II ketvirtį. Taip pat augo pajamos už didmenines viešųjų ryšio tinklų teikimo ir viešąsias telefono ryšio paslaugas (per ketvirtį padidėjo 5,2 proc.), už duomenų perdavimo, išskyrus interneto prieigos, paslaugas (padidėjo 3,4 proc.), už mokamos televizijos paslaugas (pakilo 3,1 proc.).

Tikėtina, kad pajamų, gautų už interneto prieigos, naudojant judriojo ryšio technologijas, paslaugas, augimą lėmė augantis bendras aktyvių SIM kortelių, naudojamų interneto prieigos paslaugų teikimui, skaičius, kuris vis labiau artėja prie aktyvių SIM kortelių, naudojamų balso paslaugoms teikti, kiekio. Tai rodo besikeičiančius žmonių įpročius – vartotojai telefonus naudoja nebe tik skambučiams ir žinutėms, bet ir naršymui internete. 2019 m. III ketvirtį bendras aktyvių SIM kortelių, naudojamų interneto prieigos paslaugų teikimui, skaičius siekė 3 027,7 tūkst. ir buvo 10,1 proc. didesnis nei 2018 m. III ketvirtį ir 3,1 proc. didesnis nei 2019 m. II ketvirtį. 2019 m. III ketvirtį 77,9 proc., t. .y. 1,2 procentinio punkto daugiau nei 2018 m. III ketvirtį, visų judriojo interneto prieigos paslaugų gavėjų naudojosi LTE (4G) technologija.

2019 m. III ketvirčio apžvalga apie elektroninių ryšių sektorių parengta remiantis elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų RRT pateiktais duomenimis apie per trečiąjį 2019 m. ketvirtį vykdytą elektroninių ryšių veiklą. Visa apžvalga apie 2019 m. trečiojo ketvirčio elektroninių ryšių sektorių yra paskelbta RRT tinklalapyje https://www.rrt.lt/istekliai/ataskaitos-ir-apzvalgos/elektroniniu-rysiu-sektoriaus-periodines-ataskaitos/.

Informacija atnaujinta 2019-12-05