VEIKLOS SRITYS:

RRT skelbia elektroninių ryšių rinkos 2020 m. II ketvirčio duomenis: sparčiai augo skambučių ir interneto paslaugų apimtys

2020 rugsėjo 14 d.

2020-09-14, Vilnius. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia elektroninių ryšių rinkos 2020 m. II ketvirčio duomenis, kuriems įtakos turėjo Lietuvoje paskelbtas karantinas dėl Covid-19 pandemijos. Karantino metu darbo ir mokymosi procesus vykdant nuotoliniu būdu, išaugo skambučių bei mobiliojo ryšio technologijomis teikiamos interneto prieigos paslaugų apimtys.

Palyginti su 2019 m. II ketvirčio duomenimis, per metus bendras per ketvirtį sunaudotų duomenų kiekis mobiliuoju ryšiu, naudojant LTE technologijas, išaugo 81,2 proc. ir siekė 165 763 TB.

2020 m. II ketvirtį, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, vieno paslaugų gavėjo, naudojančio mobiliojo ryšio technologijas, vidutinis per mėnesį sunaudotų duomenų kiekis išaugo 67,8 proc., o per ketvirtį 7,3 proc., ir siekė 19,7 GB.

Augo ne tik sunaudotų duomenų kiekis, bet ir vieno paslaugų gavėjo per mėnesį Lietuvoje inicijuotų skambučių trukmė. Palyginti su 2019 m. II ketvirčiu, 2020 m. II ketvirtį vieno paslaugų gavėjo skambučių mobiliojo ryšio tinklais trukmė išaugo 21,8 proc. ir siekė 242,8 min. (2019 m. II ketv. – 199,4 min.), o fiksuotojo ryšio tinklais – 20,7 proc. ir siekė 131 min. (2019 m. II ketv. – 108,5 min.). Lyginant 2020 m. pirmąjį ir antrąjį ketvirčius, matyti, kad II ketv. skambučių trukmė mobiliojo ryšio tinklais išaugo 11,3 proc. (I ketv. skambučių trukmė buvo 218,2 min.), o fiksuotojo ryšio tinklais – 6,1 proc. (I ketv. skambučių trukmė buvo 123,4 min.). Lyginant abu 2020 m. ketvirčius, matoma, kad išaugo tiek mobiliojo (atitinkamai 9,5 proc.), tiek fiksuotojo (3,4 proc.) ryšio tinkluose inicijuotų skambučių bendra trukmė – ji siekė 2 731,0 mln. min. bei 136,9 mln. min.

Operatorių pajamos iš mažmeninių paslaugų teikimo augo ženkliai mažiau, nei šių paslaugų naudojimo apimtys, kadangi Lietuvoje paslaugų gavėjai dažnai naudojasi neribotų pokalbių ar duomenų planais. Pajamos už mažmeninių interneto prieigos paslaugų teikimą naudojant mobiliojo ryšio technologijas siekė 55,7 mln. Eur arba 31,1 proc. visų elektroninių ryšių sektoriaus pajamų. Per metus šios pajamos išaugo 16,1 proc., o per ketvirtį 1,3 proc.(I ketv. buvo 54,9 mln. Eur.). RRT duomenimis, bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos 2020 m. II ketvirtį neženkliai augo ir iš viso sudarė 179,2 mln. Eur.

Siekdami gerinti mobiliojo ryšio technologijomis teikiamų paslaugų kokybę, 2020 m. II ketvirtį mobiliojo ryšio operatoriai užregistravo net 970 naujų LTE bazinių stočių – 2020 m. II ketvirčio pabaigoje registruotų LTE bazinių stočių skaičius siekė 10,3 tūkst. Palyginti su 2020 m. I ketvirčio duomenimis, tokių stočių padaugėjo 10,4 proc., o per metus 17,5 proc.

2020 m. II ketvirčio apžvalga apie elektroninių ryšių sektorių parengta remiantis elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų RRT pateiktais duomenimis apie per antrąjį 2020 m. ketvirtį vykdytą elektroninių ryšių veiklą.

Visa apžvalga apie 2020 m. antrojo ketvirčio elektroninių ryšių sektorių yra paskelbta RRT tinklalapyje https://www.rrt.lt/d/elektroniniu-rysiu-ketvirtine-ataskaita-10/.

 

Informacija atnaujinta 2020-09-14