VEIKLOS SRITYS:

RRT skelbia elektroninių ryšių rinkos 2021 m. I ketvirčio duomenis

2021 birželio 21 d.

2021-06-21 , Vilnius. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia elektroninių ryšių rinkos 2021 m. I ketvirčio duomenis. RRT duomenimis, bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos 2021 m. I ketvirtį siekė 184,2 mln. Eur, ir palyginti su 2020 m. I ketvirčiu, jos išaugo 2,6 proc.

Lietuvoje vis plačiau naudojamos su daiktų internetu susijusios paslaugos. Tai rodo augantis aktyvių SIM kortelių, kurios naudojamos tik M2M paslaugoms teikti, skaičius: 2021 m. I ketvirtį siekė 386,8 tūkst., t. y. 4,4 proc. daugiau nei 2020 m. IV ketvirtį ir 18,2 proc. daugiau negu 2020 m. I ketvirtį. 42,5 proc. (164,4 tūkst.) šių SIM kortelių naudojamos tik M2M paslaugoms tarp įrenginių teikti.

2021 m. I ketvirčio pabaigoje pirmą kartą mokamos televizijos paslaugų, teikiamų plačiajuosčio ryšio tinklais, naudojant interneto protokolo technologijas (IPTV), vartotojų skaičius (309,7 tūkst.) viršijo kabelinės televizijos tinklais besinaudojančių vartotojų skaičių (302,0 tūkst.). IPTV vartotojų skaičius 2021 m. I ketvirtį sudarė 46,2 proc. visų mokamos televizijos paslaugų gavėjų. Palyginti su 2020 m. I ketvirčiu, IPTV vartotojų skaičius išaugo 6,3 proc. arba 18,3 tūkst., o per ketvirtį padidėjo 1,6 proc. arba 4,7 tūkst. 94,9 proc. visų IPTV paslaugų buvo teikta naudojant fiksuotojo ryšio technologijas. Pajamos už IPTV paslaugas sudarė 52,3 proc. (10,7 mln. Eur.) visų pajamų, gautų už mokamos televizijos paslaugų teikimą. 2021 m. I ketvirtį pajamos, gautos už mokamos televizijos paslaugas, sudarė 11,1 proc. (20,4 mln. Eur) bendrųjų elektroninių ryšių sektoriaus pajamų.

2021 m. I ketvirtį pajamos už mažmeninių mobiliojo interneto paslaugų teikimą siekė 64,8 mln. Eur. arba 18,0 proc. daugiau nei 2020 m. I ketvirtį. Šį ketvirtį, palyginti su 2020 m. I ketvirčiu, 10,6 proc. augo pajamos, gautos už mobiliojo interneto paslaugas kompiuteryje (angl. Data-only), o SIM kortelių, naudojamų interneto kompiuteryje paslaugoms teikti, skaičius augo nežymiai ir siekė 704,4 tūkst. Per metus šių SIM kortelių skaičius augo 10,1 proc.

2021 m. I ketvirtį 76,8 proc. visų fiksuotojo interneto paslaugų gavėjų sudarė šviesolaidinėmis linijomis teikiamų interneto paslaugų gavėjai. Tokių interneto prieigos paslaugų gavėjų skaičius 2021 m. I ketvirtį siekė 613,0 tūkst. ir per metus padidėjo 2,4 proc. arba 14,6 tūkst. Net 95,6 proc. visų 100 Mb/s ir didesnės spartos interneto prieigos paslaugų gavėjų paslaugos buvo teikiamos naudojant šviesolaidines linijas. 2021 m. I ketvirčio pabaigoje 82,2 proc. fiksuotojo interneto paslaugų gavėjų naudojosi 30 Mb/s ir didesnės spartos paslaugomis, o 52,3 proc. – 100 Mb/s ir didesnės spartos interneto prieigos paslaugomis.

2021 m. I ketvirčio apžvalga apie elektroninių ryšių sektorių parengta pagal elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų RRT pateiktus duomenis apie 2021 m. pirmąjį ketvirtį vykdytą elektroninių ryšių veiklą.

Visa apžvalga apie 2021 m. pirmojo ketvirčio elektroninių ryšių sektorių yra paskelbta RRT tinklalapyje https://www.rrt.lt/d/elektroniniu-rysiu-ketvirtine-ataskaita-12/ .

Informacija atnaujinta 2021-06-21