VEIKLOS SRITYS:

RRT skelbia elektroninių ryšių rinkos 2021 m. II ketvirčio duomenis

2021 rugsėjo 17 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia elektroninių ryšių rinkos 2021 m. II ketvirčio duomenis. RRT duomenimis, bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos 2021 m. II ketvirtį siekė 189,6 mln. Eur ir, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, jos išaugo 2,8 proc., o su 2020 m. II ketvirčiu – 5,5 proc.

Didžiausią įtaką bendrųjų elektroninių ryšių sektoriaus pajamų augimui turėjo pajamos, gautos už interneto prieigos (įskaitant fiksuotąją ir mobiliąją prieigas) paslaugas. 2021 m. II ketvirtį šios pajamos siekė 94,1 mln. Eur ir sudarė didžiausią dalį – 49,6 proc. visų elektroninių ryšių rinkos pajamų. Pajamos už mažmeninių mobiliojo interneto paslaugų teikimą siekė 67,5 mln. Eur. Palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, šios pajamos padidėjo 4,1 proc., o per metus išaugo 21,3 proc.

Aktyvių SIM kortelių, naudojamų interneto paslaugoms teikti, skaičius vis labiau artėja prie aktyvių SIM kortelių, naudojamų balso paslaugoms teikti, skaičiaus (3 655,0 tūkst.) ‒ 2021 m. II ketvirtį aktyvių SIM kortelių, naudojamų interneto paslaugoms teikti, skaičius siekė 3 326,4 tūkst. Palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, aktyvių SIM kortelių, naudojamų interneto paslaugoms teikti, skaičius augo 3,3 proc., o per metus išaugo 7,2 proc.

2021 m. II ketvirtį 83,3 proc., t. y. 2,6 procentinio punkto daugiau nei 2020 m. II ketvirtį, visų mobiliojo interneto paslaugų gavėjų naudojosi LTE (4G) technologija.

2021 m. II ketvirtį net 98,0 proc. visų mobiliojo ryšio duomenų (219 007 TB) buvo perduota naudojant LTE ir spartesnes technologijas. Besiplečiant interneto prieigos, naudojant didesnį duomenų perdavimo greitį užtikrinančias technologijas, paslaugų rinkai, augo bendras LTE bazinių stočių skaičius. Lyginant su 2020 m. II ketvirčio duomenimis, registruotų LTE bazinių stočių skaičius išaugo 8,8 proc. ir siekė 11,2 tūkst.

2021 m. II ketvirtį išvykusių į užsienio šalis Lietuvos paslaugų gavėjų inicijuotų mobiliojo ryšio skambučių trukmė buvo 90,4 mln. minučių, t. y. 2,5 mln. minučių ilgesnė nei 2021 m. I ketv. ir 10,6 mln. minučių ilgesnė nei 2020 m. II ketvirtį. Augant tarptinklinio ryšio skambučių trukmei, augo ir pajamos už tarptinklinio telefono ryšio paslaugas. 2021 m. II ketvirtį šios pajamos siekė 1,3 mln. Eur. Palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, jos augo 18,3 proc., o per metus išaugo 32,5 proc.

2021 m. II ketvirčio apžvalga apie elektroninių ryšių sektorių parengta pagal elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų RRT pateiktus duomenis apie 2021 m. antrąjį ketvirtį vykdytą elektroninių ryšių veiklą.

Visa apžvalga apie 2021 m. antrojo ketvirčio elektroninių ryšių sektorių yra paskelbta RRT tinklalapyje https://www.rrt.lt/d/elektroniniu-rysiu-ketvirtine-ataskaita-13/

 

 

Informacija atnaujinta 2021-09-17