VEIKLOS SRITYS:

RRT skelbia elektroninių ryšių rinkos 2021 m. IV ketvirčio duomenis

2022 kovo 29 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia elektroninių ryšių rinkos 2021 m. IV ketvirčio duomenis. RRT duomenimis, bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos 2021 m. IV ketvirtį sudarė 195,0 mln. Eur ir, palyginti su 2020 m. IV ketvirčiu (187,7 mln. Eur), išaugo 3,9 proc. Pajamos už visus 2021 m. sudarė 762,1 mln. Eur, t. y. buvo 4,1 proc. didesnės negu 2020 m. (731,8 mln. Eur). Per 2021 m. daugiausia pajamų už teikiamas elektroninių ryšių paslaugas gavo „Telia Lietuva“, AB (38,4 proc.), UAB „Tele2“ (25,9 proc.), UAB „Bitė Lietuva“ (20,0 proc.).

Investicijos į viešojo elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą 2021 m., palyginti su 2020 m., išaugo 36,6 proc. ir sudarė 111,6 mln. Eur. 54,3 proc. (60,5 mln. Eur) sudarė investicijos į mobiliojo ryšio tinklo infrastruktūrą.

2021 m. pajamos, gautos už interneto prieigos (įskaitant fiksuotąją ir mobiliąją prieigas) paslaugas, sudarė didžiausią elektroninių ryšių rinkos bendrųjų pajamų dalį – 50,1 proc. (2020 m. – 45,6 proc.). Pajamos, gautos už minėtas paslaugas, per metus padidėjo 14,4 proc. (47,9 mln. Eur) ir 2021 m. siekė 381,7 mln. Eur.

Tiek 2021 m. IV ketvirtį, tiek ir visus 2021 metus elektroninių ryšių sektoriaus pajamų augimą lėmė pajamų, gautų už mobiliojo interneto paslaugų teikimą, augimas. 2021 m. IV ketvirtį šios pajamos siekė 71,8 mln. Eur, t. y. 14,8 proc. daugiau nei 2020 m. IV ketvirtį. Metinis pajamų, gautų už mobiliojo interneto paslaugų teikimą, augimo tempas buvo sparčiausias iš visų elektroninių ryšių rinkos pajamų ir siekė 17,3 proc. (2021 m. šios pajamos sudarė 277,3 mln. Eur). Mobiliojo interneto paslaugų augimą rodo ir mobiliuoju ryšiu perduotų (išsiųstų ir priimtų) duomenų kiekis – 2021 m. jis siekė 942 858 TB, t. y. 28,3 proc. daugiau negu 2020 m. (734 972 TB). 97,3 proc. (917 444 TB) šių duomenų buvo perduota naudojant LTE technologijas.

2021 m. IV ketvirtį pajamos už fiksuotojo interneto paslaugų teikimą siekė 26,9 mln. Eur, t. y. 7,5 proc. daugiau nei 2020 m. IV ketvirtį. Per metus šios pajamos padidėjo 7,3 proc. (7,1 mln. Eur) ir 2021 m. siekė 104,4 mln. Eur.

Jau penktus metus matoma visų telefono ryšio paslaugų grupių (mobiliojo, fiksuotojo ryšio bei tinklų sujungimo paslaugų[1]) pajamų mažėjimo tendencija. 2021 m. pajamos, gautos už telefono ryšio paslaugas, sudarė 34,3 proc. elektroninių ryšių rinkos bendrųjų pajamų arba 261,7 mln. Eur, t. y. 7,1 proc. mažiau nei 2020 m. 2021 m. IV ketvirtį pajamos, gautos už telefono ryšio paslaugas, siekė 66,4 mln. Eur, t. y. 6,0 proc. mažiau nei 2020 m. IV ketvirtį.

2021 m. IV ketvirčio apžvalga apie elektroninių ryšių sektorių parengta pagal elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų RRT pateiktus duomenis apie 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį vykdytą elektroninių ryšių veiklą.

Visa apžvalga apie 2021 m. ketvirtojo ketvirčio elektroninių ryšių sektorių yra paskelbta RRT tinklalapyje https://www.rrt.lt/d/elektroniniu-rysiu-ketvirtine-ataskaita-15.

 

[1] Didmeninės viešųjų ryšių tinklų teikimo paslaugos ir didmeninės viešosios telefono ryšio paslaugos.

Informacija atnaujinta 2022-03-29