VEIKLOS SRITYS:

RRT skelbia elektroninių ryšių rinkos 2022 m. I ketvirčio duomenis

2022 birželio 16 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia elektroninių ryšių rinkos 2022 m. I ketvirčio duomenis. RRT duomenimis, bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos 2022 m. I ketvirtį sudarė 194,3 mln. Eur ir, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu (184,3 mln. Eur), jos išaugo 5,4 proc.

2022 m. I ketvirtį pradėtos teikti komercinės 5 kartos mobiliojo ryšio paslaugos. 2022 m. I ketvirčio pabaigoje 5G paslaugomis naudojosi 1,8 tūkst. paslaugų gavėjų arba 0,05 proc. visų mobiliojo interneto paslaugų gavėjų (3 490,1 tūkst.). 5G technologija perduota (išsiųsta ir priimta) 64 TB duomenų. Visas mobiliuoju ryšiu perduotų duomenų kiekis 2022 m. I ketvirtį siekė 262,8 PB, t. y. 7,4 proc. daugiau negu 2021 m. IV ketvirtį (244,6 PB) ir 13,6 proc. daugiau negu 2021 m. I ketvirtį (231,2 PB).

Didelės spartos (≥1Gb/s) fiksuotojo interneto paslaugomis naudotis neskubama, abonentų, kuriems užtikrinama 1Gb/s ir didesnė duomenų priėmimo sparta, skaičius 2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 IV ketvirčiu, išaugo 13,0 proc., o per metus – beveik 2 kartus ir siekė 14,6 tūkst., t. y.  sudarė 1,8 proc. visų fiksuotojo interneto paslaugų gavėjų (805,1 tūkst.).

2022 m. I ketvirtį augo pajamos, gautos tiek už mobiliojo, tiek už fiksuotojo interneto mažmeninių paslaugų teikimą. Pajamos už mažmeninių mobiliojo interneto paslaugų teikimą 2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 m. IV ketvirčiu, išaugo 4,5 proc., o palyginti su 2021 I ketvirčiu – 14,0 proc. ir sudarė 73,9 mln. Eur. Pajamos už mažmeninių fiksuotojo interneto paslaugų teikimą padidėjo atitinkamai 0,7 proc. ir 7,6 proc. ir sudarė 26,7 mln. Eur. 2022 m. I ketvirtį pajamos, gautos už mažmeninių mobiliojo interneto paslaugų teikimą, buvo 2 kartus didesnės negu pajamos, gautos už mažmeninių mobiliojo kalbinio ryšio (balso skambučių, SMS ir (arba) MMS) paslaugų teikimą (36,7 mln. Eur).

Šių metų I ketvirtį, Rusijai užpuolus Ukrainą, mobiliojo ryšio operatoriai visapusiškai prisidėjo prie paramos Ukrainai teikimo: karo pabėgėliams dalijo nemokamas išankstinio mokėjimo korteles, teikė nemokamas skambučių į Ukrainą paslaugas. Tai parodo ženkliai išaugusi asmenų, kurie naudojasi išankstinio mokėjimo paslauga, inicijuotų tarptautinių balso skambučių trukmė (2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 m. IV ketvirčiu, išaugo beveik 4 kartus: nuo 1,0 mln. min iki 3,8 mln. min.).

2022 m. I ketvirčio apžvalga apie elektroninių ryšių sektorių parengta pagal elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų RRT pateiktus duomenis apie 2022 m. pirmąjį ketvirtį vykdytą elektroninių ryšių veiklą.

2022 m. pirmojo ketvirčio apžvalga yra paskelbta RRT tinklalapyje Elektroninių ryšių sektoriaus periodinės ataskaitos – Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba (rrt.lt)

Informacija atnaujinta 2022-06-16