VEIKLOS SRITYS:

RRT skelbia Nacionalinio tarptinklinio ryšio (roamingo) Lietuvoje galimybių studijos ataskaitą

2018 kovo 15 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia Nacionalinio tarptinklinio ryšio (roamingo) Lietuvoje galimybių studijos ataskaitą, kurioje pateikta RRT nuomonė apie tai, ar Lietuvoje yra reikalingas privalomas įpareigojimas judriojo ryšio paslaugų teikėjams teikti nacionalinio tarptinklinio ryšio paslaugas.

Nacionalinio tarptinklinio ryšio (roamingo) Lietuvoje galimybių studijos ataskaitoje apžvelgiama tarptautinė nacionalinio roamingo reguliavimo praktika, pateikiamas nacionalinio roamingo poreikio Lietuvoje vertinimas, apimantis konkurencinės situacijos mažmeninėje judriojo ryšio paslaugų rinkoje tyrimą, paslaugų kainų ir kokybės analizę, judriojo ryšio tinklų geografinio padengiamumo bei gyventojų galimybės susisiekti su pagalbos tarnybomis vertinimą, bei išanalizuotos galimos nacionalinio roamingo paslaugų reguliavimo priemonės ir jų tikslingumas.

RRT atliktas tyrimas parodė, kad Lietuvos judriojo ryšio paslaugų rinkoje nėra identifikuota problemų, kurias RRT turėtų pagrindo spręsti įvesdama nacionalinio roamingo paslaugų reguliavimą. Judriojo ryšio paslaugų rinkoje veikiantys paslaugų teikėjai turi teisę tarpusavyje sudaryti komercinius susitarimus dėl nacionalinio roamingo paslaugų teikimo (gavimo), o  nepavykus susitarti, šie asmenys gali kreiptis į RRT su prašymu išnagrinėti ginčą arba prašyti, kad RRT tarpininkautų ir (arba) juos taikintų.

Nacionalinio tarptinklinio ryšio (roamingo) Lietuvoje galimybių studijos ataskaita yra paskelbta RRT svetainėje adresu:https://www.rrt.lt/istekliai/ataskaitos-ir-apzvalgos/rrt-atliktu-studiju-ataskaitos/

Informacija atnaujinta 2018-04-05