VEIKLOS SRITYS:

RRT skelbia pasiūlymą pareikšti pageidavimą teikti universaliąsias elektroninių ryšių paslaugas be kompensacijos

2019 spalio 25 d.

RRT informuoja, kad  paskelbtas pasiūlymas viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams pareikšti pageidavimą teikti universaliąsias elektroninių ryšių paslaugas be kompensacijos.

Primename, kad pagal Elektroninių ryšių įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijoje turi būti užtikrintos tokios universaliosios elektroninių ryšių paslaugos:

  •  prisijungimo prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje ir viešosios telefono ryšio paslaugos;
  •  taksofonu arba kitose viešai prieinamose viešųjų telefono ryšio paslaugų teikimo vietose teikiamos viešosios telefono ryšio paslaugos;
  •  informacijos apie viešųjų telefono ryšio paslaugų abonentus teikimo paslaugos;
  •  galimybės neįgaliesiems galutiniams paslaugų gavėjams naudotis universaliosiomis paslaugomis sudarymas.

Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai pageidavimą teikti universaliąsias elektroninių ryšių paslaugas be kompensacijos turi teisę pateikti RRT per 20 darbo dienų nuo šio pasiūlymo paskelbimo RRT interneto svetainėje, t. y. iki 2019 m. lapkričio 22 d.

Pageidavimas turi atitikti Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 21 punkte nustatytus reikalavimus. Šias taisykles rasite čia.

Pranešimas skelbiamas čia.

Informacija atnaujinta 2019-10-25