VEIKLOS SRITYS:

RRT skelbia pašto rinkos 2021 m. II ketvirčio duomenis

2021 rugsėjo 29 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia pašto rinkos 2021 m. II ketvirčio duomenis. 2021 m. II ketvirtį pašto paslaugą teikė 52 pašto paslaugos teikėjai – tai didžiausias teikėjų skaičius nuo 2017 m. III ketvirčio. RRT duomenimis, bendrosios 2021 m. II ketvirčio pajamos sudarė 63,56 mln. Eur, t. y. 19,5 proc. daugiau negu 2020 m. II ketvirtį. Palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, šios pajamos sumažėjo 4,3 proc.

2021 m. II ketvirtį karantino ribojimams laisvėjant, atsidarius didesniam skaičiui parduotuvių bei prasidėjus atostogų metui, du ketvirčius augęs pašto siuntinių skaičius, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, sumažėjo 13,7 proc., tačiau, palyginti su 2020 m. II ketvirčiu, išaugo 34,9 proc. ir siekė 11,1 mln. Pajamos, gautos už siuntinių siuntimą, 2021 m. II ketvirtį, palyginti su 2020 m. II ketvirčiu, padidėjo 33,6 proc. ir sudarė 48,22 mln. Eur (75,9 proc. visos pašto rinkos). Palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, pajamos, gautos už siuntinių siuntimą, sumažėjo 4,9 proc.

Nors nuo 2021 m. liepos 1 d. visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo naujos mažos vertės (iki 22 Eur) siuntų iš trečiųjų šalių siuntimo taisyklės, tačiau tarptautinių gaunamųjų pašto siuntinių skaičius 2021 m. II ketv., palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, sumažėjo 44,1 proc., o palyginti su 2020 m. II ketvirčiu, padidėjo 17,1 proc. ir siekė 1,7 mln. Per metus tarptautinių gaunamųjų korespondencijos siuntų skaičius išaugo 49,6 proc., o palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, – 14,5 proc. ir siekė 4,5 mln.

Pajamos, gautos už tarptautinius gaunamuosius pašto siuntinius, 2021 m. II ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, sumažėjo 12,3 proc., o palyginti su 2020 m. II ketvirčiu, išaugo 52,4 proc. ir siekė 9,50 mln. Eur. Per metus pajamos, gautos už tarptautinių gaunamųjų korespondencijos siuntų siuntimą, padidėjo 32,4 proc., o palyginti su 2021 m. I ketvirčiu – 15,6 proc. ir siekė 4,64 mln. Eur.

Universalios pašto paslaugos siuntų skaičius 2021 m. II ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, išaugo 35,4 proc., o palyginti su 2020 m. II ketvirčiu, –  40,1 proc. Pajamos už universalios pašto paslaugos teikimą 2021 m. II ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, padidėjo 9,4 proc., o palyginti su 2020 m. II ketvirčiu, – 8,1 proc.[1]

2021 m. II ketvirčio pašto paslaugos teikimo veiklos apžvalga parengta remiantis pašto paslaugų teikėjų RRT pateiktais duomenimis apie per 2021 m. antrąjį ketvirtį vykdytą pašto paslaugos teikimo veiklą. Visa apžvalga paskelbta RRT tinklalapyje https://www.rrt.lt/istekliai/ataskaitos-ir-apzvalgos/pasto-sektoriaus-periodines-ataskaitos/.

[1] Universalioji pašto paslauga – tai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta AB Lietuvos paštas teikiama visuotina pašto paslauga.

Informacija atnaujinta 2021-09-30