VEIKLOS SRITYS:

RRT skelbia pašto rinkos 2017 m. IV ketvirčio duomenis

2018 kovo 14 d.

     Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia 2017 m. IV ketvirčio pašto rinkos duomenis. RRT duomenimis, bendrosios pajamos, gautos už pašto paslaugos teikimą, 2017 m. IV ketv., palyginti su 2016 m. IV ketv., padidėjo 0,9 proc. nuo 37,9 mln. Eur iki 38,3 mln. Eur. Pašto paslaugos teikėjų pajamos, gautos už korespondencijos siuntas, padidėjo 10,7 proc. – iki 16,6 mln. Eur, o pajamos už pašto siuntinių pristatymą sumažėjo 5,9  proc. – iki 19,4 mln. Eur. Bendrojoje pašto paslaugos rinkoje pagal 2017 m. IV ketv. pajamas, gautas teikiant pašto paslaugą, didžiausią rinkos dalį užėmė AB Lietuvos paštas – 42,2 proc., UAB „DPD Lietuva“ – 19,7 proc.

     Bendras korespondencijos siuntų kiekis padidėjo 0,1  proc. nuo 17,041 mln. vnt. 2016 m. IV ketv. iki 17,059 mln. vnt. 2017 m. IV ketv. Bendras pašto siuntinių kiekis 2017 m. IV ketv., palyginti su 2016 m. IV ketv., sumažėjo 15,7 proc. nuo 3,5 mln. vnt. iki 2,9 mln. vnt. Lietuvos teritorijoje siųstų korespondencijos siuntų kiekis 2017 m. IV ketv.,  palyginti su 2016 m. IV ketv., sumažėjo 8,8 proc., pašto siuntinių kiekis – 15,7 proc. Tarptautinių korespondencijos siuntų kiekis 2017 m. IV ketv., palyginti su 2016 m. IV ketv., didėjo 20,0 proc., o tarptautinių pašto siuntinių kiekis augo 5,8 proc.

     Bendras suteiktos universaliosios pašto paslaugos kiekis augo 17,2 proc. − nuo 5,7 mln. vnt. 2016 m. IV ketv. iki 6,7 mln. vnt. 2017 m. IV ketv., o pajamos, gautos už universaliosios pašto paslaugos teikimą, augo 22,0 proc. − nuo 6,9 mln. Eur 2016 m. IV ketv. iki 8,5 mln. Eur 2017 m. IV ketv.

    2017 m. IV ketv. pašto sektoriaus apžvalga paskelbta RRT interneto svetainėje: https://www.rrt.lt/d/pasto-sektoriaus-periodines-ataskaita-8-2/

Informacija atnaujinta 2018-04-05