VEIKLOS SRITYS:

RRT skelbia pašto rinkos 2018 m. IV ketvirčio duomenis

2019 kovo 25 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia pašto rinkos 2018 m. IV ketvirčio duomenis. RRT duomenimis, bendrosios 2018 m. IV ketvirčio pajamos sudarė 51,15 mln. Eur, t. y. 20,1 proc. daugiau negu 2017 m. IV ketvirtį, o bendrosios pašto sektoriaus visų 2018 m. pajamos sudarė 171,1 mln. Eur, t. y. 16,3 proc. daugiau, palyginti su 2017 m. (147,1 mln. Eur).

Pagal bendrąsias pajamas didžiausias rinkos dalis 2018 m. užėmė: AB Lietuvos paštas – 33,5 proc., UAB „DPD Lietuva“ – 17,7 proc. ir UAB „DHL Lietuva“ – 12,0 proc. Didžiausią įtaką tokiam pajamų augimui turėjo išaugusios pajamos, gautos už universaliosios pašto paslaugos teikimą ir už pašto siuntinių perdavimą.

Universaliosios pašto paslaugos pajamos 2018 m. IV ketvirtį, palyginti su 2017 m. IV ketvirčiu, padidėjo 40,0 proc. – nuo 8,48 mln. Eur iki 11,88 mln. Eur. Lyginant metinius duomenis, 2018 m. pajamos, gautos už universaliosios pašto paslaugos teikimą, išaugo 27,1 proc. – 2017 m. jos siekė 24,12 mln. Eur, 2018 m. – 30,65 mln. Eur.

Pajamos, gautos už pašto siuntinių perdavimą, 2018 m. IV ketvirtį, palyginti su 2017 m. IV ketvirčiu, išaugo 12,2 proc. – nuo 23,72 mln. Eur iki 26,61 mln. Eur. Lyginant metinius duomenis, šios pajamos padidėjo 15,5 proc. – nuo 82,97 mln. Eur 2017 m. iki 95,86 mln. Eur 2018 m.

Pajamų, gautų už pašto siuntinių perdavimą, augimą lėmė nuolatos augantis perduotų pašto siuntinių skaičius. Pašto siuntinių skaičius 2018 m. IV ketvirtį, palyginti su 2017 m. IV ketvirčiu, padidėjo 22,0 proc. – nuo 4,06 iki 4,95 mln. vnt. Analizuojant metinius duomenis matyti, kad perduotų pašto siuntinių skaičiaus augimo tempas dar didesnis – 23,7 proc., t. y. nuo 13,82 mln. vnt. 2017 m. iki 17,10 mln. vnt. 2018 m.

Vertinant pašto siuntinius pagal kryptį, 2018 m. vidaus pašto siuntiniai sudarė 71,2 proc. (12,2 mln. vnt.) visų pašto siuntinių, tarptautiniai pašto siuntiniai – 28,8 proc. (4,9 mln. vnt.), iš kurių 14,7 proc. tarptautiniai siunčiamieji ir 14,1 proc. tarptautiniai gaunamieji. 2017 m. šios proporcijos atitinkamai siekė 75,8 proc. (vidaus), 10,5 proc. (tarptautiniai siunčiamieji) ir 13,7 proc. (tarptautiniai gaunamieji).

2018 m. pašto paslaugos teikėjų investicijos siekė 5 468,2 tūkst. Eur. Kadangi informacija apie investicijas pradėta rinkti tik 2018 m. pradžioje, tai palyginti šio rodiklio reikšmę su ankstesnių metų rezultatais dar nėra galimybių.

2018 m. IV ketvirčio pašto paslaugos teikimo veiklos apžvalga parengta remiantis pašto paslaugų teikėjų RRT pateiktais duomenimis apie per ketvirtąjį 2018 m. ketvirtį vykdytą pašto paslaugos teikimo veiklą. Visa apžvalga apie 2018 m. ketvirtojo ketvirčio pašto sektorių yra paskelbta RRT tinklalapyje adresu: https://www.rrt.lt/istekliai/ataskaitos-ir-apzvalgos/pasto-sektoriaus-periodines-ataskaitos/

Informacija atnaujinta 2019-04-03