VEIKLOS SRITYS:

RRT skelbia pašto rinkos 2019 m. I ketvirčio duomenis

2019 birželio 13 d.

2019-06-13 d., Vilnius. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia pašto rinkos 2019 m. I ketvirčio duomenis. RRT duomenimis, 2019 m. I ketvirtį bendrosios pašto rinkos pajamos sudarė 42,07 mln. Eur, t. y. 12,1 proc. daugiau negu 2018 m. I ketvirtį.

Pagal bendrąsias pajamas didžiausias rinkos dalis 2019 m. I ketvirtį užėmė: AB Lietuvos paštas – 31,6 proc., UAB „DPD Lietuva“ – 19,6 proc. ir UAB „DHL Lietuva“ – 12,8 proc. Didžiausią įtaką pajamų augimui turėjo išaugusios pajamos, gautos už tradicinės (įprastinės siuntos ar pranešimo apie siuntą pristatymas į laiškų dėžutes) pašto paslaugos teikimą. Šios pajamos palyginti su 2018 m. I ketvirčio atitinkamomis pajamomis išaugo 12,6 proc. ir siekė 13,37 mln. Eur bei sudarė 31,8 proc. visų pašto paslaugos pajamų. Universaliosios pašto paslaugos pajamos 2019 m. I ketv. palyginti su 2018 m. I ketv. Išaugo 7,3 proc. ir sudarė 6,10 mln. Eur. Kitų tradicinių pašto paslaugų pajamos per metus išaugo 17,6 proc. ir sudarė 7,27 mln. Eur.

2019 m. I ketv. pajamų, gautų už tradicinės pašto paslaugos teikimą, augimą lėmė išaugęs siustų siuntinių skaičius. 2019 m. I ketvirtį jis siekė 72,7 tūkst. vnt. arba 10,5 proc. daugiau nei 2018 m. I ketvirtį., vidaus pašto siunčiamų siuntinių skaičius išaugo 10,7 proc., tarptautinių – 4,5 proc. Išsiųstų korespondencijos siuntų 2019 m. I ketv. palyginti su 2018 m. I ketv. sumažėjo 5,4 proc. bei sudarė 14,2 mln.

2019 m. I ketvirčio pašto paslaugos teikimo veiklos apžvalga parengta remiantis pašto paslaugų teikėjų RRT pateiktais duomenimis apie per pirmąjį 2019 m. ketvirtį vykdytą pašto paslaugos teikimo veiklą. Visa apžvalga apie 2019 m. pirmojo ketvirčio pašto sektorių yra paskelbta RRT tinklalapyje adresu: https://www.rrt.lt/istekliai/ataskaitos-ir-apzvalgos/pasto-sektoriaus-periodines-ataskaitos/.

Informacija atnaujinta 2019-06-13