VEIKLOS SRITYS:

RRT skelbia pašto rinkos 2019 m. IV ketvirčio duomenis

2020 kovo 12 d.

2020-03-12, Vilnius. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia pašto rinkos 2019 m. IV ketvirčio duomenis. Praėjusiais metais 2,6 karto išaugo paštomatų Lietuvoje skaičius: 2019 m. visoje Lietuvoje veikė 550 paštomatų, kai 2018 m. – 214. Tarptautinių siunčiamųjų siuntinių kiekis per metus išaugo 34 proc.: 2019 m. lietuviai išsiuntė 3,37 mln. siuntinių, 2018 m. – 2,51 mln., o tarptautinių gaunamųjų siuntinių skaičius per metus padidėjo 19,6 proc.: 2019 m. gauta  2,94 mln. , o 2018 m. – 2,46 mln. siuntinių.

RRT duomenimis bendrosios pašto sektoriaus pajamos 2019 m. IV ketvirtį sudarė 55,0 mln. Eur, t. y. buvo 7,6 proc. didesnės negu 2018 m. IV ketvirtį. O bendrosios metinės pašto sektoriaus pajamos 2019 metais, palyginti su 2018 metais, išaugo 11,7 proc. ir siekė 191,07 mln. Eur. Pagal bendrąsias pajamas 2019 metais didžiausias rinkos dalis užėmė: AB Lietuvos paštas – 36,3 proc., UAB „DPD Lietuva“ – 18,0 proc. ir UAB „DHL Lietuva“– 12,1 proc.

Investicijos į pašto paslaugos teikimą 2019 metais, palyginti su 2018 metais, augo daugiau kaip du kartus (119,3 proc.) ir sudarė 12,0 mln. Eur. Tam įtakos turėjo  AB Lietuvos pašto investicijos į siuntų ir laiškų skirstymo logistikos centro statybas bei kitų pašto paslaugos teikėjų investicijos į siuntų savitarnos terminalų (paštomatų) tinklų plėtrą. Daugiausiai savitarnos terminalų turėjo UAB „Omniva“ – 54,5 proc., AB Lietuvos paštas – 29,5 proc. UAB  „DPD Lietuva“ – 15,5 proc.

Per metus 12,1 proc. padidėjo stacionarių pašto paslaugų teikimo vietų skaičius ir siekė 723 vnt. 2019 m. 13,1 proc. sumažėjo pašto dėžučių, kuriose yra pateikiamos korespondencijos siuntos pašto tinklui, skaičius. 38,2 proc. sumažėjo ir nuomojamų pašto dėžučių, kuriose pašto paslaugos gavėjas gauna korespondencijos siuntas, skaičius.

Augantis savitarnos terminalų bei stacionarių pašto paslaugos teikimo vietų skaičius turėjo įtakos pajamų, gautų už netradicinės pašto paslaugos (skubios siuntos, pašto siuntų pristatymas į siuntų savitarnos terminalus ir pan.) teikimą, augimui. 2019 m. jos siekė 126,79 mln. Eur (palyginti su 2018 metais išaugo 11,4 proc.) arba 66,4 proc. visų pašto paslaugos pajamų. Netradicinės pašto paslaugos pašto siuntų skaičius 2019 metais, palyginti su 2018 metais, padidėjo 19,1 proc. arba 3,7 mln. vnt. ir siekė 23,11 mln. vnt.

2019 m. IV ketvirčio pašto paslaugos teikimo veiklos apžvalga parengta remiantis pašto paslaugų teikėjų RRT pateiktais duomenimis apie per 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį vykdytą pašto paslaugos teikimo veiklą. Visa apžvalga paskelbta RRT tinklalapyje adresu: https://bit.ly/2QaciGX

Informacija atnaujinta 2020-03-12